Groep 5

In deze infobrief staat het belangrijkste wat u moet weten over groep 5.

Informatie algemeen

• Maandelijks krijgt u via Social Schools de nieuwsbrief. Verder wordt Social Schools ook gebruikt om informatie over de groep te delen, hulp te vragen voor bepaalde activiteiten, uitnodigingen voor ouderavonden enzovoorts.
 
• Wat erg belangrijk is: zit u met iets, loopt het niet lekker met uw kind, heeft u een vraag etc. Schroom niet en kom naar ons toe, samen kunnen we de dingen bespreken en voor een oplossing zorgen!
 

Informatie over de groep

 
• Nieuw in groep 5 zijn de volgende vakken: geschiedenis, aardrijkskunde en Engels. Ook gaan ze vanaf groep 5 ook vrijdagmiddag naar school. Verder gaat uw kind dit jaar een werkstuk maken en een spreekbeurt houden. Zodra we dat gaan doen krijgt u daar informatie over.
 
• Op dinsdag mogen de kinderen zendingsgeld meenemen. We hebben twee adoptiekinderen.
 

Welke methodes gebruiken wij?

 
• Rekenen
 
We volgen de methode: Pluspunt. Het is een overzichtelijke methode waar de kinderen na elke 3 weken een toets krijgen, zodat wij goed de vorderingen in de gaten kunnen houden. Sommige lessen maken de kinderen op Snappet. Dit is een soort tablet waar de kinderen hun opdrachten op kunnen maken en kunnen werken aan eigen leerdoelen.
 
• Nederlandse taal
 
We werken met Taal op maat. Er zijn lesthema’s van 2 x 2 weken. Na 2 thema’s volgt er een toets. Er wordt gewerkt aan spreken, luisteren, taalbeschouwing, stellen en woordenschat. Met spelling werken we uit Taal op Maat Spelling. Een blok bestaat uit 5 weken. Elke week krijgen de kinderen 2 lessen die afgesloten worden met een klein dictee. In de vierde week krijgen de kinderen een groot dictee. Na deze week krijgen de kinderen herhaling aangeboden.
 
• Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie
 
Sinds dit jaar werken wij met de methodes Naut (biologie), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis)
 
• Verkeer
 
De verkeerslessen worden gegeven aan de hand van de Jeugdverkeerskrant.
 
• Lezen
 
Voor het begrijpend en studerend lezen, gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Voor het technisch lezen maken wij gebruik van Estafette lezen. Ook lezen we aan het begin van de ochtend en middag uit een Donald Duckje of bibliotheekboek.
 
• Engels
 
Engels krijgen de kinderen uit de methode My name is Tom. Ook zingen we Engelse liedjes en doen we spelletjes in het Engels.
 
• Bijbelse Geschiedenis
 
Onze methode heet Trefwoord. Elke dag zien we op de site een kalenderplaat. Aan de hand hiervan wordt er een gesprek gevoerd over een stelling, een Bijbelverhaal verteld of een lied gezongen.
 
• Gymnastiek
 
De lessen vinden plaats op woensdagmorgen en vrijdagmorgen. Woensdag morgen gymmen wij in de zaal, vrijdagmorgen gymmen wij op het plein. 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op woensdag schoenen, broek en T-shirt  bij zich hebben? Eén keer gymspullen vergeten kan, de tweede keer wordt er niet mee gegymd. Het is niet fris om in je gewone kleren te gymmen en zonder gymschoenen is het gevaarlijk!
 
• Computer
 
De kinderen kunnen hierop oefenen met taal, spelling, rekenen en nieuwsbegrip.
 

Huiswerk

 
• Aardrijkskunde, biologie en geschiedenis hebben na elk hoofdstuk een toets. Eén week voordat de toets is, krijgen de kinderen het huiswerk hiervoor mee.
 
• Om de kinderen extra te laten oefenen voor de toets van taal en rekenen, krijgen de kinderen een week van te voren een oefenblad mee naar huis. 
 
Mocht u nog vragen hebben. Stel ze gerust!