Groep 5

Informatie groep 5

In deze infobrief staat het belangrijkste wat u moet weten over groep 5.

Informatie algemeen

 • Maandelijks krijgt u via digiduif de nieuwsbrief. Verder wordt digiduif ook gebruikt om informatie over de groep te delen, hulp te vragen voor bepaalde activiteiten, uitnodigingen voor ouderavonden enzovoorts.
 • Wat erg belangrijk is: zit u met iets, loopt het niet lekker met uw kind, heeft u een vraag etc. Schroom niet en kom naar ons toe, samen kunnen we de dingen bespreken en voor een oplossing zorgen!

Informatie over de groep

 • Nieuw in groep 5 zijn de volgende vakken: geschiedenis, aardrijkskunde en Engels. Ook gaan ze vanaf groep 5 ook vrijdagmiddag naar school. Deze middag krijgen ze 45 minuten handvaardigheidsles van Juf Willy. Verder gaat uw kind dit jaar een werkstuk maken en een spreekbeurt houden. Zodra we dat gaan doen krijgt u daar informatie over.
 • Op dinsdag mogen de kinderen zendingsgeld meenemen. We hebben twee adoptiekinderen.

Welke methodes gebruiken wij?

 • Rekenen:
  We volgen de methode: Pluspunt. Sinds dit schooljaar is deze methode nieuw, de kinderen en wij moeten er nog erg aan wennen. Het is een overzichtelijke methode waar de kinderen na elke 3 weken een toets krijgen, zodat wij goed de vorderingen in de gaten kunnen houden.
  Nederlandse taal:
  We werken met Taal op maat. Er zijn lesthema’s van 2 x 2 weken. Na 2 thema’s volgt er een toets. Er wordt gewerkt aan spreken, luisteren, taalbeschouwing, stellen en woordenschat. Met spelling werken we uit Taal op Maat Spelling. Een blok bestaat uit 5 weken. Elke week krijgen de kinderen 2 lessen die afgesloten worden met een klein dictee. In de vierde week krijgen de kinderen een groot dictee. Na deze week krijgen de kinderen herhaling aangeboden.
 • Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie
  Dit jaar werken wij met De blauwe planeet voor Aardrijkskunde en Speurtocht voor Geschiedenis. Aan Biologie besteden wij aandacht door het schooltv-programma Nieuws  uit
 • Verkeer:
  De verkeerslessen worden gegeven aan de hand van de Jeugdverkeerskrant.
 • Lezen:
  Voor het begrijpend en studerend lezen, gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. (deze les krijgt uw kind op de donderdag mee naar huis, we hebben dit dan in de klas gemaakt en samen besproken. U kunt het dan eventueel nog met uw kind bekijken. Ook kunt u nog aandacht geven aan opdracht 4. Vaak komen we in de klas niet meer toe aan deze opdracht. Voor het technisch lezen maken wij gebruik van Estafette lezen. Ook lezen we aan het begin van de ochtend en middag uit een Donald Duckje of bibliotheekboek.
 • Engels:
  krijgen de kinderen uit de methode My name is Tom. Ook zingen we Engelse liedjes en doen we spelletjes in het Engels.
 • Bijbelse Geschiedenis:
  Onze methode heet Trefwoord. Elke dag zien we op de site een kalenderplaat. Aan de hand hiervan wordt er een gesprek gevoerd over een stelling, een Bijbelverhaal verteld of een lied gezongen.
 • Gymnastiek:
  De lessen vinden plaats op woensdagmorgen en vrijdagmorgen.
  Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze dagen schoenen, broek en T-shirt  bij zich hebben? Eén keer gymspullen vergeten kan, de tweede keer wordt er niet mee gegymd. Het is niet fris om in je gewone kleren te gymmen en zonder gymschoenen is het gevaarlijk!
 • Computer:
  De kinderen kunnen hierop oefenen met taal, spelling, rekenen en nieuwsbegrip.

Huiswerk

 • Op maandag krijgt uw kind een blad spelling mee en een blad rekenen. Dit moet vrijdag weer worden ingeleverd. Dit doen wij zodat de kinderen alvast kunnen wennen aan ‘huiswerk’. Verder is het voor het automatiseren erg belangrijk en de spellingregels komen op deze manier ook nog een extra keer aan bod.
 • Aardrijkskunde en geschiedenis hebben na elk hoofdstuk een toets. Eén week voordat de toets is, krijgen de kinderen het huiswerk hiervoor mee.
 • Als het werk niet af is, wordt het soms mee naar huis gegeven. Graag de volgende dag gemaakt weer terug op school.

 

Mocht u nog vragen hebben. Stel ze gerust!