School maatschappelijk werk

Wie?

Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden.
Haar naam is Stacey Reitsma. Ze is van maandag tot en met donderdag te bereiken per email (s.reitsma@kwadraad.nl ) of per telefoon op 06 39310970.

 

Wanneer kunt u een schoolmaatschappelijk werker om hulp vragen?

U kunt bij hem terecht wanneer u zich zorgen maakt over uw kind.

Met de meeste kinderen gaat het goed, maar voor sommige kinderen geldt dat niet. Ze worden gepest, hun ontwikkeling loopt niet goed of ze hebben problemen thuis. Daardoor hebben of krijgen ze niet alleen moeite met het leren van de lesstof, maar weten ze vaak niet hoe ze moeten omgaan met hun emoties. De eerste signalen dat er met een kind misschien iets aan de hand is, worden vaak door u zelf of de leerkracht opgemerkt. De maatschappelijk werker kan dan ondersteuning bieden om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is en een oplossing zoeken voor de ontstane situatie of het probleem. Dit kan door in gesprek te gaan met het kind, het kind door te verwijzen naar de juiste hulpverlener of te praten met betrokkenen uit de omgeving van het kind. Schroomt u niet om even langs te lopen!