TSO (tussen schoolse opvang, overblijven)

Het is mogelijk om uw kind tussen de middag op school te laten overblijven. We adviseren u echter om alleen van deze mogelijkheid gebruik te maken als daarvoor een gegronde reden bestaat.

De kosten van het overblijven komen voor rekening van de ouders, nl. € 2,00 per keer.

Kaarten voor 5x overblijven zijn op school verkrijgbaar voor € 9,00, 10 x € 18,00 en 20x € 36,00. Voor toezicht bij het overblijven maken wij gebruik van ouders die hiervoor een opleiding/ cursus hebben gevolgd . Om het overblijven goed te laten verlopen hebben we een aantal regels vastgesteld. In het overblijfreglement vindt u alle bijzonderheden.

Voor alle zaken betreffende het overblijven kunt u contact opnemen met de schoolleiding.

Klik hier voor het reglement voor overblijven op school