Edumare

Het bestuur en de school

Stichting Onderwijsgroep EduMare heeft 31 scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard-kernen, Rozenburg en Westvoorne.
EduMare is een samenwerkingsbestuur: het resultaat van een bestuurlijke fusie per 1 augustus 2020 tussen Stichting Flor̩o, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring. Deze vier schoolbesturen werken als sinds 2015/2016 samen vanuit een gedeelde visie en op inhoudelijke motieven: goed en passend onderwijs voor ieder kind. Een samenwerkingsbestuur met als doelstelling het borgen en verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en daarmee optimale ontwikkelkansen voor kinderen van 4 Р13 jaar.

Iedere school heeft eigen karakter en identiteit

Op de scholen van EduMare zijn alle kinderen welkom. Om in te spelen op de behoeften van ouders en kinderen is er een breed palet aan onderwijsconcepten. Iedere school heeft een eigen karakter en identiteit, zodat er voor elk kind een passende plek te vinden is.
Alle scholen werken samen als herkenbaar deel van een groter geheel met behoud van de christelijke, katholieke, openbare en samenwerkingsidentiteit.

Vaardig, waardig en aardig

Het onderwijs binnen EduMare streeft drie doelen na. Het aanleren van kennis en vaardigheden, burgerschapsvorming en persoonsvorming. Onze scholen richten zich daarbij op een goed evenwicht tussen deze drie onderwijsdoelen om zo kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn. Onze medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, zijn we in 2019 gestart met het opzetten van een eigen opleidingsplatform, genaamd VPR Academie.

Omdat kinderen als geen ander kunnen aangeven waar kansen liggen, krijgen zij een stem binnen het beleid van EduMare. Daarom organiseren we jaarlijks een leerlingencongres. Met een afvaardiging uit de leerlingenraden van de 31 scholen denken we na over onderwerpen waarmee we samen het onderwijs en de wereld een beetje beter kunnen maken.

Het College van Bestuur van EduMare bestaat uit: Mevr. I. van Doesburg, voorzitter College van Bestuur en Dhr. H. de Kock, lid College van Bestuur