Maandbrief groep 3 (November 2016)

Beste ouders van groep 3,

Algemeen nieuws:
Op vrijdag 25 november gaan de kinderen meedoen aan de sportdag ‘Ren je rot’. Ze zullen die morgen de hele morgen bezig zijn met sporten. Om 12 uur zijn ze gewoon uit. Verdere informatie volgt nog.

Lezen:
Een paar weken geleden heeft u, als het goed is, via Zwijssen een inlogcode gekregen voor de thuissite van Veilig leren lezen. Mocht dit niet het geval zijn, check dan even uw ongewenste mail. Als het daar ook niet in staat, laat het ons dan even weten.

We zijn nu bezig met kern 3. We leren deze kern de volgende woorden; doos, doek, haar, ijs en zee. En de volgende letters; d, oe, h, ij, z.

In kern 4 komen de volgende woorden aan bod; wip, zon, zak, bus, jas. En de volgende letters; w, o, a, u, j.

In kern 5 komen de volgende woorden aan bod; jeuk, ziek, lijm, hout, vuur. En de volgende letters; eu, ie, l, ou, uu

Naast het lezen, oefenen we ook veel met het schrijven van woorden en maken we ook al korte zinnen.

Op de site www.zwijssen.nl kunt u leuke oefeningen vinden met de nieuwe woorden en letters.

We beginnen elke ochtend en middag een kwartier met lezen uit Veilig en Vlot. Als bijlage hebben we de pagina’s gedaan die we in de klas oefenen. U zou dit dan ook nog thuis met uw kind kunnen oefenen.

Rekenen:
Met rekenen gaan we de getallenlijn t/m 20 verkennen. Dit doen we in stappen van 2 en in stappen van 5. We gaan vooruit tellen en terug tellen vanaf een willekeurig getal. We maken plus en min sommen. We noemen dat op school erbij en eraf. We besteden aandacht aan het splitsen. Splitsen van getallen en van hoeveelheden.

Wilt u thuis oefenen, ga dan naar www.rekenweb.nl daar staan leuke oefeningen op.

Schrijven:
Met schrijven oefenen we nu de letters die we de kinderen aanbieden tijdens de taal/leesles.

Jarigen:
10 november Nikita

Agenda:

Datum:

Wat?
14 november

MR/OR algemene ouderavond

21 november

Oudergesprekken

25 november

Sportdag ‘Ren je rot’ (info volgt)

 

Mochten er nog vragen zijn, loop gerust binnen. Het liefst na schooltijd omdat we ’s morgens zo snel mogelijk willen beginnen.

Met vriendelijke groet,
Marjo Dekker en Jessica Schoordijk

 

Maandbrief groep 3 oktober 2016

Beste ouders van groep 3,

Algemeen nieuws:
De kop is er af. We zijn alweer vijf weken bezig. Voor de kinderen weken waarin veel nieuwe dingen werden verteld en uitgelegd. Ze worden steeds zelfstandiger en krijgen meer verantwoordelijkheid. Zo krijgen ze allemaal een taakje. De een zorgt ervoor dat het planbord na elke taal/leesles is opgeruimd, een ander zorgt voor de plantjes, weer een ander zorgt ervoor dat de zelfstandig werkkast netjes is opgeruimd en zo nog meer. Na een vakantie krijgen de kinderen weer een andere taak.

Op woensdag en vrijdag hebben we gym. Daarvoor hebben ze gymkleding en gymschoenen nodig. Wilt u die dagen uw kind makkelijke kleding aan doen? Wij willen dat ze zichzelf kunnen aan- en uitkleden.

Lezen:
De eerste kern van Veilig Leren Lezen hebben we afgerond. Tot nu toe hebben de kinderen de volgende woorden aangeboden gekregen: ik, kim, sim, kip, aap, raak, rem, vis. En daaruit zijn de volgende letters aangeboden: i, e, aa, k, m, s, p, r, v .

De komende maand bieden we de volgende woorden aan: maan, pet, meet, been, boot, doos, doek.
En daaruit komen de volgende letters: t, ee, n, b, oo, d, oe.

Op de site www.zwijssen.nl kunt u leuke oefeningen vinden met de nieuwe woorden en letters.

We beginnen elke ochtend en middag een kwartier met lezen uit Veilig en Vlot. Als bijlage hebben we de pagina’s gedaan die we in de klas oefenen. U zou dit dan ook nog thuis met uw kind kunnen oefenen.

Rekenen:
Met rekenen zijn we bezig met de getallenlijn t/m 12. Aan deze getallenlijn moeten ze de getallen op de juiste plaats hangen. We leren welk getal voor een getal komt en welk getal erachter (de zogenaamde buurgetallen). We leren dat getallen meerdere betekenissen kunnen hebben. We hebben gerekend met de dobbelsteen. Gooien met twee dobbelstenen
en vertellen hoeveel het bij elkaar is. Het is de bedoeling dat de kinderen dan niet steeds opnieuw gaan tellen maar dat zij hoeveelheden in een keer gaan zien. Ook hebben we gerekend met onze handen. We zetten dan getallen op en de kinderen moeten dan gaan ontdekken dat er vijf vingers aan een hand zitten en dat dat niet steeds opnieuw geteld hoeft te worden. Het turven is ook al aan bod gekomen. Dit is voor sommige kinderen nog lastig. Het gaat erom dat ze zien dat ook hier met de vijfstructuur (net als de vingers) gerekend wordt. We hebben het over meer, minder en evenveel gehad.

De komende maand herhalen we dit nog vaak. Er komen ook nieuwe dingen aan de orde. We gaan een begin maken met splitsen. Daarmee bedoelen wat dat een getal in tweeën gedeeld (gesplitst) kan worden. Bijvoorbeeld. 9 kan gesplitst worden in 4 en 5; of 6 en 3; of 2 en 7 etc.

Wilt u thuis oefenen, ga dan naar www.rekenweb.nl daar staan leuke oefeningen op.

Schrijven:
Met schrijven oefenen we nu de letters die we de kinderen aanbieden tijdens de taal/leesles.

Jarigen:
23 oktober Zoë
27 oktober Alyssa

Agenda:

Datum: Wat?
04 oktober Opening kinderboekenweek
07 oktober Boekenmarkt
13 oktober Afsluiting kinderboekenweek
17 t/m 21 oktober Herfstvakantie

Mochten er nog vragen zijn, loop gerust binnen. Het liefst na schooltijd omdat we ’s morgens zo snel mogelijk willen beginnen.

Met vriendelijke groet,
Marjo Dekker en Jessica Schoordijk