Maandbrief groep 3 (November 2016)

Beste ouders van groep 3,

Algemeen nieuws:
Op vrijdag 25 november gaan de kinderen meedoen aan de sportdag ‘Ren je rot’. Ze zullen die morgen de hele morgen bezig zijn met sporten. Om 12 uur zijn ze gewoon uit. Verdere informatie volgt nog.

Lezen:
Een paar weken geleden heeft u, als het goed is, via Zwijssen een inlogcode gekregen voor de thuissite van Veilig leren lezen. Mocht dit niet het geval zijn, check dan even uw ongewenste mail. Als het daar ook niet in staat, laat het ons dan even weten.

We zijn nu bezig met kern 3. We leren deze kern de volgende woorden; doos, doek, haar, ijs en zee. En de volgende letters; d, oe, h, ij, z.

In kern 4 komen de volgende woorden aan bod; wip, zon, zak, bus, jas. En de volgende letters; w, o, a, u, j.

In kern 5 komen de volgende woorden aan bod; jeuk, ziek, lijm, hout, vuur. En de volgende letters; eu, ie, l, ou, uu

Naast het lezen, oefenen we ook veel met het schrijven van woorden en maken we ook al korte zinnen.

Op de site www.zwijssen.nl kunt u leuke oefeningen vinden met de nieuwe woorden en letters.

We beginnen elke ochtend en middag een kwartier met lezen uit Veilig en Vlot. Als bijlage hebben we de pagina’s gedaan die we in de klas oefenen. U zou dit dan ook nog thuis met uw kind kunnen oefenen.

Rekenen:
Met rekenen gaan we de getallenlijn t/m 20 verkennen. Dit doen we in stappen van 2 en in stappen van 5. We gaan vooruit tellen en terug tellen vanaf een willekeurig getal. We maken plus en min sommen. We noemen dat op school erbij en eraf. We besteden aandacht aan het splitsen. Splitsen van getallen en van hoeveelheden.

Wilt u thuis oefenen, ga dan naar www.rekenweb.nl daar staan leuke oefeningen op.

Schrijven:
Met schrijven oefenen we nu de letters die we de kinderen aanbieden tijdens de taal/leesles.

Jarigen:
10 november Nikita

Agenda:

Datum:

Wat?
14 november

MR/OR algemene ouderavond

21 november

Oudergesprekken

25 november

Sportdag ‘Ren je rot’ (info volgt)

 

Mochten er nog vragen zijn, loop gerust binnen. Het liefst na schooltijd omdat we ’s morgens zo snel mogelijk willen beginnen.

Met vriendelijke groet,
Marjo Dekker en Jessica Schoordijk