Groep 8

Beste ouders / verzorgers,
 
Welkom in groep 8. Het laatste jaar op de basisschool is aangebroken. Spannende en leuke tijden! Voor u ligt belangrijke informatie voor komend schooljaar. Mochten er nog vragen zijn, loop gerust even bij ons binnen.
 

Voortgezet onderwijs toetsen

 
Wij nemen dit jaar de drempeltoets af bij de kinderen. Dit om een nog beter beeld van het kunnen van uw kind te krijgen. Samen met alle behaalde resultaten van de afgelopen jaren kunnen we dan tot een mooi advies komen. In april (14 en 15 ) nemen we ook nog de IEP eind toets af om het advies te bevestigen. 
 

Huiswerk

 
Het is belangrijk dat de kinderen leren plannen en omgaan met huiswerk. Dit hebben ze nodig om zich op de middelbare school goed te kunnen redden. Als voorbereiding hierop krijgen ze van ons zeer regelmatig maak- en leerwerk mee naar huis. We leren de kinderen hun agenda gebruiken en huiswerk in te plannen. Dit doen we om te zorgen dat ze volgend jaar met de grote hoeveelheden huiswerk deze vaardigheden al bezitten. Hierbij hebben wij uw hulp nodig. Vraag regelmatig naar huiswerk en kijk mee in de agenda van uw kind. Wij willen ze leren dat het hun eigen verantwoordelijkheid is dat alles goed in de agenda staat. In de klas hangt het huiswerk inlever en leer schema zichtbaar zodat ze altijd kunnen zien wanneer ze welk huiswerk hebben
.
Huiswerk raakt op soms op onverklaarbare wijze kwijt bij kinderen. Dit is geen probleem, wij hebben een mooi kopieer apparaat waardoor dit probleem zo opgelost is. Een kopie kost 0.10 cent per blaadje.
 
Als het huiswerk niet in orde is (niet gemaakt, vergeten)…. Dat kan een keer gebeuren. De eerste keer blijft uw kind in de pauze even binnen om het alsnog te maken. Mocht het daarna weer gebeuren blijven ze na schooltijd een half uurtje langer om werk te maken.
 

Agenda’s 

 
De kinderen weten het inmiddels, af en toe is er opeens een agenda controle. Even checken of iedereen zijn of haar agenda wel bij zich heeft. Het kan natuurlijk voorkomen dat hij wordt vergeten. Mocht het 3 keer gebeuren dan mogen ze kiezen: of een grappig opstel over de agenda schrijven, of de hele klas een mini traktatie aanbieden. Dit om de lol er een beetje in de houden…
 

Boekbespreking

 
Dit jaar houden de kinderen een boekbespreking. Dit gaat natuurlijk over het favoriete boek van uw kind. Hoe de bespreking er precies uit moet zien krijgen ze nog te horen. 
 

Spreekbeurt

 
Vanaf januari is het tijd voor de spreekbeurten. Deze gaat over een zelfgekozen beroep. De kinderen maken hierbij gebruik van een powerpoint presentatie of een prezie.
 

De vakken:

 
Rekenen 
We volgen de methode ‘pluspunt’ . Er zijn 12 leerstofblokken van elk 3 a 4 weken. Deze worden afgesloten met een toets. Hoofdrekenen (automatiseren) komt aan bod door o.a tempotoetsen. Ook in groep 8 zijn de tafels van vermenigvuldigen en de  deeltafels belangrijk. Hier thuis mee aan de slag kan dus zeker geen kwaad. Op www.allestelt.nl en www.onlineklas.nl kunnen de kinderen op de computer oefenen met allerlei soorten rekensommen.
 
Taal 
We werken met de methode ‘Taal op Maat’.  Er zijn in totaal 8 thema’s. Na elk thema volgt er een toets. Er wordt gewerkt aan spreken, luisteren, stellen en woordenschat. Dit jaar leggen we veel nadruk op de woordenschat. Dit betekent dat de woorden die in de thema’s aan bod komen  extra geoefend worden. 
 
Spelling 
Ook  voor  spelling maken we gebruik van de methode ‘Taal op Maat’.  Gedurende het jaar werken we 8 blokken door. Elk blok duurt 4 weken. De leerlingen krijgen elke week op donderdagochtend een dictee over de stof van die week.  Aan het eind van een blok krijgen de kinderen een groot dictee van 12 zinnen. De woorden hiervoor krijgen ze mee naar huis zodat ze thuis al kunnen leren.
 
Technisch lezen 
We werken met de methode ‘Estafette’ . De kinderen lezen 2x per week een tekst samen, hardop zin om zin. Zo gaat de leessnelheid omhoog en gaan de kinderen ook ‘netter’ lezen.
 
Begrijpend lezen 
Voor dit vak gebruiken wij  ‘Nieuwsbegrip’.  Hier wordt met teksten gewerkt die zeer actueel zijn. Ze sluiten erg aan bij de onderwerpen van bijvoorbeeld ‘Het Jeugdjournaal’ 
We werken ook 1x per week met de methode ‘blits’ (studievaardigheden) en werken op de tablet aan het vak studievaardigheden.
 
Aardrijkskunde 
De leerlingen krijgen 1x per week aardrijkskunde uit de methode  ‘Meander’. Bij elk hoofdstuk hoort een topotoets. Deze toets gaat niet alleen om het leren van de plaatsen maar er komt ook wat inzicht bij kijken.  Bijvoorbeeld vragen als: ‘Over welke zee vlieg je als je van Japan naar Amerika vliegt?’ komen ook aan de orde in de toets. Na elk hoofdstuk volgt er nog een algemene toets.  Twee toetsen per hoofdstuk dus. 
 
Geschiedenis 
Dit vak krijgen de leerlingen 1x per week. Ze werken uit de boeken van ‘Brandaan’ Na elk hoofdstuk volgt er een toets waarvoor geleerd moet worden.
 
Natuur en techniek
Ook dit vak wordt 1x per week gegeven. Afhankelijk van het hoofdstuk gaat het over techniek of biologie. De methode waar uit les wordt gegeven is ‘naut’ Ook worden er weer twee techniekmiddagen georganiseerd.
 
Engels 
Voor Engels wordt onder andere de methode ‘My name is Tom’ gebruikt. Voor elke toets krijgen de leerlingen huiswerk mee. Het is de bedoeling dat de kinderen de Engelse en Nederlandse woorden goed kunnen schrijven.
 
Gym
Wij gymmen op vrijdagmorgen (08.30-10.00) Graag gymschoenen en gymkleding meenemen. 
 
Computers en tablets
De kinderen zullen elke week een aantal lessen op de tablet maken. Op deze manier is het voor ons nog overzichtelijker en nog duidelijker te zien waar ze al heel goed in zijn en waar we nog extra aandacht aan moeten besteden.