Groep 8

Beste ouders / verzorgers,

groep-8Welkom in groep 8. Het laatste jaar op de basisschool is aangebroken. Spannende en leuke tijden! Voor u ligt belangrijke informatie voor komend schooljaar. Mochten er nog vragen zijn, loop gerust even bij ons binnen.

Algemeen

 • Af en toe zal er een infobrief verschijnen, specifiek voor groep 8. Hierin zal informatie staan over waar we mee bezig zijn in de klas, huiswerk, nieuwtjes, foto’s, belangrijke data, enzovoort
 • Op woensdagochtend en vrijdagmiddag hebben de kinderen gym. Gymschoenen en sportkleding zijn verplicht.
 • In groep 8 hebben de leerlingen een agenda nodig om te leren hun huiswerk op te schrijven.

Project hoe overleef ik…
Eind vorig schooljaar is er gestart met het project ‘hoe overleef ik….’ De kinderen hebben presentaties gehouden en dingen bedacht waardoor het beter gaat met elkaar in de klas. Dit jaar geven wij dit project natuurlijk een vervolg. We gaan verschillende lessen volgen uit de methode ‘kinderen en hun sociale talenten’ en houden ook spelletjes en opdrachten in stand waar de kinderen vorig jaar ook mee bezig zijn geweest. De slogan is vooral: Behandel jezelf zoals je zelf behandeld wilt worden! Komende week besteden we ook aandacht aan pesten tijdens de week van het pesten. Samen met de kinderen bouwen we letterlijk een muur tegen het pesten.

Voortgezet onderwijs toetsen
Wij nemen dit jaar de NIO toets (Nederlands intelligentie onderzoek) en de drempeltoets af bij de kinderen. Dit om een nog beter beeld van het kunnen van uw kind te krijgen. Samen met alle behaalde resultaten van de afgelopen jaren kunnen we dan tot een mooi advies komen. In april nemen we ook nog de cito-eind toets af om het advies te bevestigen. (En omdat dit van Sander Dekker moet J)

Huiswerk
Het is belangrijk dat de kinderen leren plannen en omgaan met huiswerk. Dit hebben ze nodig om zich op de middelbare school goed te kunnen redden. Als voorbereiding hierop krijgen ze van ons zeer regelmatig maak- en leerwerk mee naar huis. We leren de kinderen hun agenda gebruiken en huiswerk in te plannen. Dit doen we om te zorgen dat ze volgend jaar met de grote hoeveelheden huiswerk deze vaardigheden al bezitten. Hierbij hebben wij uw hulp nodig. Vraag regelmatig naar huiswerk en kijk mee in de agenda van uw kind. Wij willen ze leren dat het hun eigen verantwoordelijkheid is dat alles goed in de agenda staat. In de klas hangt het huiswerk inlever en leer schema zichtbaar zodat ze altijd kunnen zien wanneer ze welk huiswerk hebben.

Dit huiswerk is er elke week: een bladzijde spelling en/of een bladzijde rekenen. Verder zal er leerwerk zijn voor Engels, woordenschat, aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Voor dit leerwerk krijgen de kinderen minimaal een week.

Huiswerk raakt op soms op onverklaarbare wijze kwijt bij kinderen. Dit is geen probleem, wij hebben een mooi kopieer apparaat waardoor dit probleem zo opgelost is. Een kopie kost 0.10 cent per blaadje.

Als het huiswerk niet in orde is (niet gemaakt, vergeten) dan volgt er eerst een waarschuwing, daarna een gele kaart en tot slot een rode kaart waarbij de leerling het werk op school moet maken. De gele en de rode kaarten moeten ondertekend mee terug naar school.

Agenda’s
De kinderen weten het inmiddels, af en toe is er opeens een agenda controle. Even checken of iedereen zijn of haar agenda wel bij zich heeft. Het kan natuurlijk voorkomen dat hij wordt vergeten. Mocht het 3 keer gebeuren dan mogen ze kiezen: of een grappig opstel over de agenda schrijven, of de hele klas een mini traktatie aanbieden. Dit om de lol er een beetje in de houden…

Boekbespreking
Dit jaar houden de kinderen een boekbespreking. Dit gaat natuurlijk over het favorieten boek van uw kind. Hoe de bespreking er precies uit moet zien krijgen ze nog te horen.

Spreekbeurt
Vanaf januari is het tijd voor de spreekbeurten. Deze mag gaan over een zelfgekozen onderwerp. Een PowerPointpresentatie of een prezi is zeer gewenst.

De vakken

 • Rekenen
  We volgen de methode pluspunt. Pluspunt werk met staartdelingen, deze krijgt u vast en zeker ook een keer te zien. Het zijn gewoon de ouderwetse staartdelingen die u vast en zeker ook heeft gehad op school. Pluspunt werkt met 12 blokken van 3 weken, daarna volgt er een toets.
  De kinderen maken ook elke week een tempotoets. In 4 x 1 minuut moeten ze zoveel mogelijk keersommen maken. Dit doen we om de keersommen zoveel mogelijk te automatiseren.
 • Taal
  We werken met de methode ‘Taal op Maat’. Er zijn in totaal 16 thema’s. Na twee thema’s volgt er een toets. Er wordt gewerkt aan spreken, luisteren, stellen en woordenschat. Dit jaar leggen we veel nadruk op de woordenschat. Dit betekent dat de woorden die in de thema’s aan bod komen extra geoefend worden.
 • Spelling
  Ook voor spelling maken we gebruik van de methode ‘Taal op Maat’. Gedurende het jaar werken we 8 blokken door. Elk blok duurt 4 weken. De leerlingen krijgen elke week op vrijdagochtend een dictee over de stof van die week. Voor spelling krijgen de kinderen een huiswerkboekje. Elke week moeten ze de bladzijde maken die precies aansluit op de stof die we in de klas behandelen. Tevens oefenen ze door het maken van dit huiswerk gelijk voor het dictee. Het huiswerkboekje moet elke woensdagochtend ingeleverd worden.
 • Technisch lezen
  We werken met de methode ‘Estafette’ . Twee keer per week maken we hier een les uit. De goede lezers werken zelfstandig het boek door. Kinderen die moeite hebben met lezen doen dit samen met de juf. De zwakke lezers zitten in een leesgroepje waarbij elke ochtend een kwartier extra gelezen wordt. Thuis lezen is echt heel belangrijk. Met 15 minuten per dag lezen zorgt ervoor dat uw kind per jaar 1000 woorden meer leert.
 • Begrijpend lezen
  Voor dit vak gebruiken wij ‘Nieuwsbegrip’. Hier wordt met teksten gewerkt die zeer actueel zijn. Ze sluiten erg aan bij de onderwerpen van bijvoorbeeld ‘Het Jeugdjournaal’ . Het jeugdjournaal kijken helpt al een stuk bij het begrip van een tekst.
 • Informatieverwerking
  Alle vaardigheden van zaakvakken, taal en rekenen komen hier samen. Bij informatieverwerking leren de kinderen onder andere kaart lezen, alfabetiseren, tabellen en schema’s begrijpen, categoriseren etc. Hiervoor gebruiken we de methode BLITZ
 • Aardrijkskunde
  De leerlingen krijgen 1x per week aardrijkskunde uit de methode ‘De blauwe planeet’. Bij elk hoofdstuk hoort een topotoets. Deze toets gaat niet alleen om het leren van de plaatsen maar er komt ook wat inzicht bij kijken. Bijvoorbeeld vragen als: ‘Over welke zee vlieg je als je van Denemarken naar Zweden vliegt?’ komen ook aan de orde in de toets. Na elk hoofdstuk volgt er nog een algemene toets. Twee toetsen per hoofdstuk dus.
 • Geschiedenis
  Dit vak krijgen de leerlingen 1x per week. Ze werken uit de boeken van ‘Speurtocht’ Na elk hoofdstuk volgt er een toets waarvoor geleerd moet worden.
 • Engels
  Voor Engels wordt de nieuwe methode “my name is Tom” gebruikt. Dit is een nieuwe methode die vooral gericht is op het leren begrijpen van teksten. Er zal af en toe wat huiswerk mee naar huis komen in de vorm van woordjes leren.
 • Gym/zwemmen
  Wij gymen op woensdagmorgen en vrijdagmiddag. Graag gymschoenen en gymkleding meenemen. 

Computer
Op school maken we gebruik van computers. Deze worden vooral ingezet om te oefenen met taal, spelling en rekenen. Ook krijgen de kinderen les in powerpoint, word en internet.

Tot slot
Mocht er iets zijn of wilt u wat vragen. Kom gerust even langs, bel of mail ons even.

Lourien en Monique

l.bimmel@cbsdebron.vcodekring.nl
m.kroon@cbsdebron.vcodekring.nl