Groep 7

Informatie van groep 7

Algemeen

 • Elke maand zal er een maandbrief verschijnen, specifiek voor groep 7. Hierin zal informatie staan over waar we mee bezig zijn in de klas, huiswerk, nieuwtjes, foto’s, belangrijke data, enzovoort.
 • Op woensdag- en vrijdagochtend  hebben de kinderen gym. Gymschoenen en sportkleding zijn verplicht. Voor de meisjes is het verplicht om het haar vast te dragen.  Als  leerlingen de gymspullen vergeten  dan mogen ze niet meedoen met de gymles.
 • In groep 7 hebben de leerlingen een agenda nodig om te leren hun huiswerk op te schrijven en te plannen.  Op dinsdag en donderdag zijn de ‘huiswerkdagen’. Op deze dagen geven wij het huiswerk op en hebben de kinderen de agenda nodig. Wij vragen u om uw kind te begeleiden mij het maken/leren en plannen van het huiswerk.

De vakken

 • Rekenen 
  We volgen de methode Pluspunt. Dat is een nieuwe methode. Elk blok bestaat uit 13 lessen waarin 4 rekendoelen worden aangeboden en getoetst. Elk kind werkt binnen deze methode op het eigen niveau. Hoofdrekenen (automatiseren) komt aan bod door o.a. tempotoetsen. Ook in groep 7 zijn de tafels van vermenigvuldigen en de  deeltafels belangrijk. Het is goed om dit ook thuis te oefenen.  Op www.onlineklas.nl  kunnen de kinderen op de computer oefenen met allerlei soorten rekensommen.
 • Taal 
  We werken met de methode ‘Taal op Maat’.  Er zijn in totaal 16 thema’s. Na twee  thema’s volgt er een toets. Er wordt gewerkt aan spreken, luisteren, stellen en woordenschat. Dit jaar leggen we veel nadruk op de woordenschat. Dit betekent dat de woorden die in de thema’s aan bod komen  extra geoefend worden. In de maandbrief zullen we die woorden vermelden zodat u  er thuis ook aandacht aan kunt besteden.
 • Spelling
  Ook  voor  spelling maken we gebruik van de methode ‘Spelling op Maat’.  Gedurende het jaar werken we 8 blokken door. Elk blok duurt 4 weken. De leerlingen krijgen elke week op vrijdagochtend een dictee over de stof van die  week.  Voor spelling krijgen de leerlingen ook huiswerk.  Tevens oefenen ze door het maken van dit huiswerk gelijk voor het dictee. Het huiswerk moet op vrijdagochtend ingeleverd worden.
 • Technisch lezen
  We werken met de methode ‘Estafette’ . Twee keer per week maken we hier een les uit. De goede lezers werken zelfstandig het boek door. Kinderen die moeite hebben met lezen doen dit samen met de juf. De zwakke lezers zitten in een leesgroepje waarbij 2x per week een kwartier extra gelezen wordt. Ook lezen we 3 x per week woordrijen op tijd om het leestempo te onderhouden. Thuis lezen is echt heel  belangrijk.  Al is het maar 10 minuten per dag.
 • Begrijpend lezen
  Voor dit vak gebruiken wij  ‘Nieuwsbegrip’.  Hier wordt met teksten gewerkt die zeer actueel zijn. Ze sluiten erg aan bij de onderwerpen van bijvoorbeeld ‘Het Jeugdjournaal’ . Het jeugdjournaal kijken helpt al een stuk bij het begrip van een tekst. Het is de bedoeling dat de kinderen thuis ook met ‘Nieuwsbegrip’ aan de slag gaan op de computer . (1x per week)  Ze krijgen binnenkort een inlogcode waarmee zij thuis kunnen inloggen op www.nieuwsbegrip.nl.  Het thuiswerk sluit ook weer precies aan op het aanbod in de klas.  We oefenen ook nog  1 x per week met andere soorten teksten voor begrijpend lezen en studievaardigheden.
 • Schrijven
  In groep 7 leren de kinderen naast het schoolschrift (aan elkaar) ook blokletters schrijven.
 • Aardrijkskunde
  De leerlingen krijgen 1x per week aardrijkskunde uit de methode  ‘De blauwe planeet’. Bij elk hoofdstuk hoort een topotoets. Deze toets gaat niet alleen om het leren van de plaatsen maar er komt ook wat inzicht bij kijken.  Bijvoorbeeld vragen als: ‘Over welke zee vlieg je als je van Denemarken naar Zweden vliegt?’ komen ook aan de orde in de toets. Na elk hoofdstuk volgt er nog een algemene toets.  Twee toetsen per hoofdstuk dus.
 • Geschiedenis
  Dit vak krijgen de leerlingen 1x per week. Ze werken uit de boeken van ‘Speurtocht’ Na elk hoofdstuk volgt er een toets waarvoor geleerd moet worden. De kinderen krijgen een samenvatting mee naar huis om te leren.
 • Engels
  Voor Engels wordt de nieuwe methode ‘Mij name is Tom’ gebruikt. Voor elke toets krijgen de leerlingen huiswerk mee om te leren.
 • Verkeer
  De lessen voor verkeer worden gegeven aan de hand van de ‘jeugdverkeerskrant.’ De leerlingen van groep 7 doen ook verkeersexamen. Ze krijgen een theorie-examen en een praktijkexamen. Dit zal in april/mei plaatsvinden.
 • Biologie
  We werken hier met verschillende werkbladen die ondersteund worden door  leerzame filmpjes / programma’s van schooltv.  In het begin zullen we er alleen in de klas mee bezig zijn en vanaf januari zullen de kinderen ook toetsen krijgen voor biologe.

Computer
Op school maken we gebruik van computers. Deze worden vooral ingezet om te oefenen met taal, spelling en rekenen.

Spreekbeurt
Vanaf februari is het tijd voor de spreekbeurten. Deze mag gaan over een zelfgekozen onderwerp maar niet meer over huisdieren. Een PowerPointpresentatie  is zeer gewenst.

Huiswerk
De kinderen zullen huiswerkbladen krijgen voor spelling en rekenen. Deze moeten op vrijdag ingeleverd worden.  1 x per week moet  ‘Nieuwsbegrip’ op de computer gemaakt worden. Dit moet iedere dinsdag af zijn. Verder zal er leerwerk zijn voor Engels, aardrijkskunde en geschiedenis (en later biologie).  Voor dit leerwerk krijgen de kinderen minimaal een week de tijd en ze hebben nooit een toets op maandag. De kinderen hebben maximaal één toets (waarvoor thuis geleerd moet worden) per week.

Als het huiswerk niet in orde is (niet gemaakt, vergeten) dan wordt dit genoteerd. Kinderen worden gewaarschuwd. Als het huiswerk 3 keer niet is gemaakt of ingeleverd dan mogen (moeten) ze dat op een middag op school doen.