Groep 6

Informatie van groep 6
 

Algemeen

 
• Op woensdagochtend hebben de kinderen gym van meester Ronald. Gymschoenen en sportkleding zijn verplicht. Voor de meisjes is het verplicht om het haar vast te dragen.  Als  leerlingen de gymspullen vergeten, dan mogen ze niet meedoen met de gymles.
 
• Op vrijdagmiddag hebben de kinderen Budo les van meester Laurant. De kinderen hebben hun gymspullen hier voor nodig. 
 

De vakken

 
• Rekenen 
 
We volgen de methode Pluspunt. Elk blok bestaat uit 13 lessen waarin 4 rekendoelen worden aangeboden en getoetst. Elk kind werkt binnen deze methode op het eigen niveau: *, ** of ***. Hoofdrekenen (automatiseren) komt aan bod door o.a. tempotoetsen. Het oefenen van tafels blijft belangrijk in groep 6.
 
• Taal 
 
We werken met de methode ‘Taal op Maat’.  Er zijn in totaal 16 thema’s. Na twee  thema’s volgt er een toets. Er wordt gewerkt aan spreken, luisteren, stellen en woordenschat. De woorden van het thema krijgen de kinderen mee naar huis om te oefenen.
 
• Spelling
 
Ook  voor  spelling maken we gebruik van de methode ‘Spelling op Maat’.  Gedurende het jaar werken we 8 blokken door. Elk blok duurt 4 weken. De leerlingen krijgen elke week een oefendictee en aan het eind van het blok, een controledictee.
 
• Technisch lezen
 
We werken met de methode ‘Estafette’ . Drie keer per week maken we hier een les uit. We beginnen de les met het samenlezen van het hoofdstuk. Hierna werken de kinderen in het werkboek. Ook wordt er geoefend met woordrijtjes lezen, zodat het leestempo goed blijft.
 
• Begrijpend lezen
 
Voor dit vak gebruiken wij  ‘Nieuwsbegrip’ en Blits. Bij Nieuwsbegrip werken we met actuele teksten, welke aansluiten met onderwerpen uit het Jeugdjournaal. Bij Blits werken we aan de informatieverwerking en het op een juiste manier gebruik maken van bronnen.
 
• Schrijven
 
In groep 6 schrijven de kinderen in 2 schriftjes: een oefenschrift en een schrijfschrift. Ze schrijven aan elkaar in lusletters.
 
• Aardrijkskunde
 
We werken met de methode: Meander. Elk thema bestaat uit 4 lessen, waarna er een toets volgt. Bij de thema’s zit ook een topografie onderdeel, welk in de toets terugkomt. We gebruiken deze methode 1 keer in de week.
 
• Geschiedenis
 
Hiervoor gebruiken we de methode Brandaan. Hier bestaan de thema’s ook uit 4 lessen en hierna een toets. We gebruiken de methode 1 keer per week. 
 
• Biologie
 
Naut is de methode die we hiervoor gebruiken. Ook hier zijn er per thema 4 lessen, met daarop volgend een toets. De onderwerpen zijn bijvoorbeeld: licht en geluid, het werken van de spieren en eigenschappen van materialen.
 
• Engels
 
Voor Engels wordt de methode ‘Mij name is Tom’ gebruikt. We werken met het digibord en een werkschrift. De nadruk ligt op het begrijpen en spreken van de taal. Er worden in groep 6 nog geen toetsen afgenomen.
 
• Verkeer
 
De lessen voor verkeer worden gegeven aan de hand van de ‘jeugdverkeerskrant.’ Tevens zijn we een ‘School op Seef’, wat inhoudt dat er 3 praktijklessen op school worden gegeven. In groep 6 komt het onderdeel: fietsen in het verkeer aan bod.
 

Overige informatie

 
Snappets
 
Op school maken we gebruik van Snappets. Deze worden vooral ingezet om leerstof van rekenen, spelling en taal extra te oefenen. Elke leerling heeft zijn eigen Snappet.
 
Spreekbeurt
 
In groep 6 houden de kinderen een spreekbeurt. Deze mag gaan over een zelfgekozen onderwerp. Een PowerPointpresentatie of een Prezi presentatie mag hiervoor worden gebruikt.
 
Werkstuk
 
In groep 6 maken de kinderen werkstuk over zichzelf. Ze leggen uit hoe hun familie in elkaar zit aan de hand van een stamboom, vertellen dingen over zichzelf zoals hobby’s, sport en wat ze wel of niet leuk vinden. Het is elke keer erg leuk om deze werkstukken te lezen.
 
Huiswerk
 
De kinderen zullen huiswerkbladen krijgen voor spelling en rekenen. Deze krijgen ze op maandag mee en leveren de volgende maandag weer in. Voor de vakken biologie, aardrijkskunde en geschiedenis krijgen ze, als het thema is afgelopen, een samenvatting mee om te leren. Er zal dan geen werkblad huiswerk mee gegeven worden.
Als het huiswerk niet in orde is (niet gemaakt, vergeten) dan wordt dit genoteerd. Kinderen worden gewaarschuwd. Als het huiswerk 3 keer niet is gemaakt of ingeleverd dan mogen (moeten) ze dat op een middag op school doen.