Groep 4

Informatie van groep 4 

Dit zijn de doelen waar we in groep 4 aan werken, de methodes die we gebruiken.

Iedere maand krijgt u de maandbrief met informatie voor die maand specifiek. Die maandbrief wordt alleen per Digiduif verstuurd.

Bijbellessen/Levensbeschouwelijk onderwijs

Wij beginnen de dag met een verhaal, een lied en een gebed. Ook eindigen we de dag met een lied of gebed. Wij gebruiken de methode Trefwoord, waarin we verhalen uit de bijbel vinden, maar ook spiegelverhalen die ons de betekenis van de bijbelverhalen uitleggen. En we voeren gesprekken met elkaar over de betekenis van die verhalen in ons eigen leven.

Natuurlijk kunnen de kinderen ook hun eigen verhalen over belevenissen aan de groep kwijt.

Taal, Spelling, Technisch Lezen en Begrijpend lezen

Voor taal en spelling gebruiken we de methode Taal op Maat

Tijdens de taallessen vergroten we onze woordenschat.

We doen dat door de woorden die bij onze taalthema’s horen te ordenen in een zgn. ‘woordenweb’.

We leren wat naamwoorden zijn, en dat daar ‘de’ of ‘het’ voor moet. We leren ook dat je met extra woorden meer kunt vertellen over de naamwoorden: deze twee leuke poezen.

We leren wat ‘doewoorden’ zijn.(werkwoorden)

Ook leren we hoe we goede ‘vertelzinnen’ moeten maken: De juf tekent. En hoe we ‘vraagzinnen’ moeten maken: Tekent de juf? We leren ook dat vertelzinnen beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt, en dat vraagzinnen beginnen met een hoofdletter en eindigen met een vraagteken.

Bij Spelling leren we de woorden op de goede manier schrijven. Er zijn luisterwoorden, die schrijf je zoals je ze hoort (we hakken die woorden, en schrijven de letters op), regelwoorden, hoor je sch aan het begin van het woord, dan schrijf je dat met sch , en weetwoorden: woorden met ij of ei weten we uit ons hoofd, net als die met ou of au. In de maandbrief kunt u elke keer lezen welke categorie er aan de beurt is. Ook oefenen we de spellinglessen op de computer.

Bij Technisch lezen oefenen we allerlei leesmoeilijkheden, lezen met intonatie, leestekens en we vergroten ons leestempo. In groep 4 doen we dat vooral door veel ‘leeskilometers’ te maken. Elke ochtend en middag starten we met het oefenen van ‘Vloeiend en vlot’ waarna we nog 10 minuten lezen in een boek uit de klassenbibliotheek. We gebruiken hiervoor de methode Estafette.

Sinds begin dit jaar hebben we ook de Bibliotheek op School waar de kinderen boeken kunnen lenen voor op school, maar ook voor thuis.

Rekenen

In groep 4 wordt de getallenlijn tot en met 200 geoefend. We maken sprongen op die getallen lijn van 2, 5 en 10 vanaf ieder willekeurig getal, voor en achteruit:

b.v 28-33-38-43-48-53-58 maar ook: 98-88-78-68-58

We leren de = en — sommen tot en met 100:

4 + 6 = 30 + 40 = 70 – 50 = 68 + 4 = 52 – 6 =

14+6 = 32 + 40 = 78 – 50 = 68 + 14= 52 – 26=

We leren wat x sommen zijn (tafels), de tafels van 1 t/m 5 en 10 moeten geautomatiseerd zijn aan het einde van groep 4.

We leren hoeveelheden verdelen in gelijke groepen.

b.v Koen legt 25 boeken in de kast, op elke plank legt hij er 5.

Hoeveel planken heeft hij nodig?

Geldrekenen

We leren gepast betalen met eurocenten en euro’s tot €100.

We leren terug geven vanaf 10, 20, 50 en 100 euro.

We leren klokkijken, de hele en de halve uren, kwart voor en kwart over, 5 en 10 voor en 5 en 10 over het hele en halve uur. We leren dat op een analoge klok (wijzers) maar we oriënteren ons ook op een digitale klok.

We leren meten in centimeters, en meters en gebruiken de centimeter, de liniaal en de meetlat.

We leren het begrip liter en inhoud, en het begrip temperatuur en graden.

We bouwen bouwsels met kubusvormige blokjes en kunnen daar het aantal gebruikte blokjes van tellen, ook die we niet zien (ruimtelijk inzicht)

We leren de plattegrond van de bouwsels tekenen met hoogtegetallen.

We leren gegevens te verzamelen en daar grafieken van te maken.

b.v Welke sporten beoefenen de kinderen van groep 4?

Laat dit zien in een staafdiagram.

De methode die we gebruiken heet: Alles telt.

Engels

Met ingang van vorig schooljaar krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 les in de Engelse taal. Heel speels met liedjes, spelletjes, tweegesprekjes wordt aan hun woordenschat in de Engelse taal gewerkt. Het is de bedoeling dat het Engels ook een beetje verweven gaat worden in de andere vakken: tellen in het engels, een spelletje in de gymzaal in het engels enz. De methode die we gebruiken heet: My name is Tom.

Wereldoriëntatie en Verkeer

Voor wereldoriëntatie kijken we naar filmpjes, doen we proefjes, en leren we over dieren en planten in onze directe omgeving.

De Verkeerslessen volgen we bij Veilig Verkeer Nederland d.m.v “Stap Vooruit”, werkbladen waarmee kinderen bewust worden gemaakt van hun rol in het verkeer, en de steeds groter wordende verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid.

Omdat verkeer nu eenmaal het best wordt geoefend buiten in het verkeer is uw rol daarin heel belangrijk. Geef het goede voorbeeld, oefen ook eens zelf oversteken, fietsen op de weg, hand uitsteken bij de bocht omgaan enz.

Tekenen/Handvaardigheid/Muziek

De tekenlessen en knutsellessen zullen vaak in het teken staan van de seizoenen, feesten of de onderwerpen die bij de andere vakken aan de orde komen.

De liedjes die we zingen kunnen bij de bijbellessen horen, maar ook bij de andere activiteiten zoals dans e.d.

Gym/zwemmen

Op maandag gymmen we van 13.10 uur tot 14.00 uur. Het is belangrijk dat uw kind geschikte gymkleding en gymschoenen mee heeft die dag. Het is handig als de naam van uw kind op die spullen staat. Helaas blijven er nog elke week spullen in de kleedkamer achter die “van niemand” zijn.

Zwemmen doen we 4 x dit schooljaar in de Eendraght.

De lessen zijn vooral gericht op zelfredzaamheid in het water en passen bij het seizoen.

Zwemles voor een diploma kan in de schoolvakanties dagelijks, hiervoor kunt u informatie krijgen bij het bureau Sportfondsen Hellevoetsluis.

Wilt u erop letten dat uw kind op de zwemdagen niet al te moeilijke kleding aan heeft? Strakke leggings/maillots zijn lastig aan te trekken over een vochtige huid.

Gedrag

Op het bord hangen een zgn. blij en droevig gezichtje. Kinderen die laten zien dat zij weten hoe je je gedraagt in de klas kunnen onder het blije gezichtje komen. Lukt het ze om daar te blijven staan, dan verdienen ze een sticker. 15 stickers geeft recht op een kleine beloning. Komt de naam van het kind onder het droevige gezicht, dan moet het na school blijven en volgt een gesprek met het kind over het gedrag en hoe dit verbeterd gaat worden. Meerdere malen onder het droevige gezicht? Dan volgt een gesprek met de ouders.

Als groep kunnen de kinderen ook laten zien dat ze weten hoe je b.v in de rij, door de gang, of in andere ruimtes in de school gedraagt : rustig lopen, geen naderen storen, nette kapstokken enz. Lukt dat goed , dan kunnen ze een groepsbeloning verdienen, een munt in de “complimentenmeter”, die hangt naast de deur net buiten de klas. Is er een bepaalde stand bereikt, dan volgt een groepsbeloning, die met de groep wordt afgesproken: b.v extra buitenspelen, een filmpje kijken, een spel in de gymzaal doen e,d.

Op ons blog op de website kunt u regelmatig verhaaltjes, tekeningen en foto’s van activiteiten die wij met onze klas ondernemen vinden.