Groep 3

Welkom in groep 3!

In groep 3 gaan de dingen een beetje anders dan bij de kleutergroepen. Om 08.25 uur en om 13.10 uur gaat de bel. We gaan dan bij de buitendeur in de rij staan. De juf haalt ons daar op. Bij de klas hangt een lijst waarop wij met een kruisje kunnen aangeven of we gaan overblijven en of met de BSO mee gaan. Dit kunnen wij heel goed zelf.

We proberen als pauzehapje en drinken altijd iets gezonds mee te nemen maar soms is koek ook erg lekker. Op woensdag is het voor de hele school water en fruit dag.

In groep 3 hebben we geen speelgoedmiddag meer. We laten het speelgoed thuis. Soms mogen we wel iets meenemen maar dan laat de juf dat aan onze ouders/verzorgers weten.

Iedere dag beginnen we met een stukje uit ‘Trefwoord’. Dit kan bijvoorbeeld een (bijbel)verhaal, een gedichtje zijn. We werken met thema’s. We zingen ook bijna elke dag.

In groep 3 zijn we heel veel met lezen bezig. We leren letters en met die letters maken weer woorden en zo lezen we weer zinnen. We leren niet alleen lezen maar ook de letters en woorden schrijven.
We doen dit met de methode ‘Veilig leren lezen’.

We lezen o.a. uit boeken die bij de methode horen. Hierbij gebruiken we verschillende werkvormen. Zelf lezen, duo lezen en klassikaal lezen bijvoorbeeld.

Op school hebben we een schoolbieb. We mogen hier per keer twee boeken lenen. Een voor op school en een voor thuis. Dat boekje mag drie weken thuis blijven en moet dan weer worden geruild.

De schrijfletters worden ook geleerd. Dit doen we met de schrijfmethode ‘Pennenstreken’. Deze methode sluit aan bij Veilig leren lezen.

In groep 3 krijgen we rekenen. We gaan het hebben over de getallenrij, getalbegrip, dobbelsteenpatronen, getallen plaatsen op de getallenlijn, meer, minder en evenveel, geld rekenen (hele euro’s), klokkijken (hele en halve uren), sommetjes tot 20 en we moeten de getallen tot en met 50 kunnen ordenen op de getallenlijn. Ook leren we sprongen maken van 2, 5 en 10. Steeds beginnend bij een ander getal.

Op woensdag en vrijdag hebben we gymles. We gymmen in de gymzaal naast de school. Op woensdag krijgen we les van een gymleraar en op vrijdag geeft de juf zelf gymles.