Groep 3

Informatie groep 3 schooljaar 2018/2019

Beste ouders/ verzorgers van de leerlingen van groep 3. Hieronder vindt u informatie over groep 3 voor het komende schooljaar.

Algemene informatie

Een keer per maand verschijnt de nieuwsbrief. Deze ontvangt u via digiduif. Volgens onze gegevens heeft u niet allemaal digiduif. Als het om de een of andere reden niet lukt om in digiduif te komen, laat het ons even weten.

We maken net zoals vorig jaar gebruik van Klasbord.

De regels in de klas

Om 08.25 uur en om 13.10 uur gaat de bel. Het is de bedoeling dat u buiten afscheid neemt van uw kind. De kinderen gaan dan bij de buitendeur in de rij staan. Ze worden door een van ons binnen gehaald. Bij de klas hangt een lijst waarop de kinderen dmv een kruisje kunnen aangeven of ze moeten overblijven of naar de BSO moeten. We stimuleren de kinderen dat ze dit zoveel mogelijk zelf doen.

Voor tijdens de pauze kunt u uw kind een gezond hapje meegeven. Op woensdag hebben we water en fruit dag.

In groep 3 hebben we geen speelgoedmiddag meer. We vragen u dan ook om uw kind geen speelgoed mee naar school te geven. Heel af en toe mogen de kinderen gezelschapspelletjes meenemen. Dit wordt wel van tevoren aangekondigd!

Bijbelse Geschiedenis

Iedere dag beginnen we met een stukje uit ‘Trefwoord’. Wat dat precies is, verschilt per dag. Het kan een bijbelverhaal zijn of een verhaal dat aansluit bij het thema dat op dat moment behandeld wordt. Ook zingen we bijna elke dag.

Op donderdag beginnen we met een les ‘Kinderen en hun sociale talenten’. Dit houdt in; hoe kun je goed samen spelen en werken, hoe ga je om met een ruzie etc.

Aanvankelijk lezen en taal

Veilig leren lezen’ is een lees/taal methode die uit twaalf leskernen bestaat. Elke kern heeft een bepaald thema. Een kern wordt ingeleid met een prentenboek. In die kernen worden een aantal woorden aangeleerd.

Deze woorden zijn de sleutel tot het leren lezen. Door ze te ‘ontsleutelen’ (in stukken verdelen, het zogenaamde hakken en plakken) leren de kinderen de letters. Daarmee kunnen ze dan zelf nieuwe woorden, zinnen en korte teksten maken. We lezen woordrijtjes om een letter te herkennen in andere woorden. Het lezen zal van ‘zoemend’ lezen naar vlot lezen gaan.

Voor thuis is er dit jaar ook software waarmee de kinderen op hun eigen niveau woordenschat, spelling en lezen kunnen oefenen. Vult u uw emailadres in op het blad van de leerling gegevens, zodat er een inlogcode naar u gestuurd kan worden.

Elke kern wordt afgesloten met een toets. Het werkboekje is dan vol en gaat dan mee naar huis. Wilt u op de hoogte blijven van wat wij allemaal doen met de kernen van Veilig Leren Lezen, dan kunt op de website www.zwijsenouders.nl kijken.

Het is van belang dat u met uw kind ook thuis oefent met het lezen. Bij elke kern horen er woordjes die de kinderen op school elke dag oefenen. Deze woordjes geven wij ook mee voor thuis. Wilt u proberen deze dagelijks 5 a 10 minuten met uw kind te oefenen?

Schrijven

We volgen de schrijfmethode, ‘Pennenstreken’. Deze methode sluit aan bij Veilig leren lezen. De kinderen leren een letter en deze wordt ook meteen geoefend in het schrijfschrift. Na de letters gaan de kinderen woorden schrijven en daarna hele zinnen.

Rekenen

We volgen de methode ‘Pluspunt’. De kinderen werken in een werkschrift. In groep 3 komen veel onderwerpen aan bod zoals getallenrij, getalbegrip, dobbelsteenpatronen, getallen plaatsen op de getallenlijn, meer, minder en evenveel, geld rekenen (hele euro’s), klokkijken (hele en halve uren), sommetjes tot 20 en de kinderen moeten de getallen tot en met 50 kunnen ordenen op de getallenlijn. Ze moeten sprongen maken van 2, 5 en 10. Steeds beginnend bij een ander getal.

Lezen

We lezen o.a. uit boeken die gekoppeld zijn aan de methode. Ook maken we gebruik van AVI leesboeken. Hierbij gebruiken we verschillende werkvormen. Zelf lezen, duo lezen en klassikaal lezen bijvoorbeeld.

De kinderen mogen uit de schoolbieb per keer twee boeken lenen. Een voor op school en een voor thuis. Dat boekje mag drie weken thuis blijven en moet dan weer geruild worden.

Gym

De gymlessen vinden plaats op woensdag en vrijdag. De kinderen moeten dan gymkleding en gymschoenen (met witte zolen) bij zich hebben. Als een kind geen gymkleding bij zich heeft, mag hij/zij niet mee doen met de les. Wilt u van te voren even laten weten als uw kind niet mee kan doen met de gymles?

Op woensdag kunt u uw kind om 12.15 uur ophalen bij de gymzaal en op vrijdag graag uw kind om 08.30 uur bij de gymzaal brengen.

Met vriendelijke groet,

Netty van der Sar

Jessica Schoordijk