Groep 1/2

Informatie van groep 1/2

Begin van de dag:

We beginnen in de kring. De kinderen komen binnen en zoeken hun stoel. Daarna begint het kringgesprek. We benoemen de dag, datum, maand en de hulpjes plakken de weerkaarten op de weekkalender. Een aantal kinderen krijgt de vertelbeurt, de andere kinderen luisteren dan.
Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. De (digitale)kleurenposter laat zien welk thema in een bepaalde periode actueel is.

Speel-/werkles:

Wanneer we beginnen met de speel-/werkles kiezen de kinderen zelfstandig wat ze deze les gaan doen vanaf het planbord. Ieder kind heeft zijn/haar eigen naamkaartje en kan het daar ophangen waar hij/zij deze les wil spelen/werken.
De kinderen doen iedere week één of meerdere verplichte opdrachten (dit noemen wij werken). Dan kunnen ze dus niet zelf kiezen en staan de namen al op het planbord. Groep 2 maakt meer opdrachten dan groep 1.

Portfolio:

In deze mappen komen werkbladen, knutselwerkjes, etc. van de leerlingen. Dit is om de ontwikkeling van ieder kind te kunnen volgen. Deze gaat aan het einde van het schooljaar mee naar huis.

Rapport:

Alle vaardigheden die beheerst worden houden we van elk kind bij. Dit rapport krijgen de kinderen twee keer in het jaar mee.(febr./juli). Er zijn ook twee keer in het schooljaar 10-minuten gesprekken. (november en februari n.a.v. het rapport) Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van uw kind nemen we eerder/ vaker contact met u op.
Tablets.

De kinderen spelen zoveel mogelijk educatieve spelletjes op de tablet.

Binnen spelen:

Wanneer het slecht weer is en we niet naar buiten kunnen, spelen we in het speellokaal. We willen het speellokaal schoonhouden door de kinderen niet op buitenschoenen te laten spelen, maar op gympen (met klittenband/elastiek). Deze bewaren we in hun la.

Buiten spelen:

Belangrijk voor de sociale-, motorische-en taalontwikkeling. Bij voorkeur laten we de kinderen buiten spelen, omdat ze dan zonder voortdurende leiding kunnen spelen.
( de leerkracht is wat meer op afstand, maar wel altijd op het plein.)

Kringgesprekken:

We praten tijdens de kringgesprekken over emoties, ervaringen waarbij gevoelens een rol spelen. Dit is van belang voor een evenwichtige sociaal- emotionele ontwikkeling. Ook doen we regelmatig toneelstukjes, zodat ze spelenderwijs verschillende emoties uitspelen.

Rekenen: tellen, synchroon tellen, cijfersymbolen, plaats in de getallenlijn, enz.

Taal: fonemisch bewustzijn: rijmen, voorlezen, met letters spelen, voorwerpen benoemen, woordjes hakken/plakken (D-A-K…DAK) enz.

Ruimtelijk:

bewegen op muziek, bal spelletjes, verschillende houdingen aannemen, etc.

Algemeen: herkennen links/rechts, achternaam/adres, wat is er weg, enz.

Allerlei begrippen op het gebied van:
ruimte: in, uit, voor, achter, hoog, laag, ver, dichtbij.
kleuren; kleuren herkennen (in welke groep zit jij?) en benoemen.
hoeveelheden; leeg, vol, dun, dik, smal, breed en de cijfers.
vormen; cirkel, vierkant, rechthoek, enz.
tijd; dagen van de week (om dit goed te kunnen onthouden gekoppeld aan een kleur), morgen, gisteren, straks, nu, dadelijk, de seizoenen

Vaardigheden:

Alle bovengenoemde vaardigheden worden ook ontwikkeld tijdens het spelen in de thema-hoeken en door het werken met ontwikkelingsmateriaal.

De methode die we gebruiken is Schatkist 3.
De methode die we voor schrijven gebruiken is Pennenstreken 2.
De methode die we voor rekenen gebruiken is Schatkist/Met Sprongen Vooruit
Hier zijn we dagelijks op speelse wijze mee bezig, want voor kleuters geldt nog steeds:
“Mijn spelen is leren; mijn leren is spelen”

The Leader In Me:

De kinderen maken kennis met de zeven eigenschappen van LIM. Op speelse wijze kunnen ze vanuit hun eigen talenten en persoonlijkheid zich ontwikkelen.
Dit bieden we aan met behulp van het prentenboek “De zeven eigenschappen van happy kids” geschreven door Sean Covey.

Engels op “cbs de Bron”:

Jonge kinderen leren een vreemde taal heel gemakkelijk en spelenderwijs. Een nieuwe taal leren heeft een goede invloed op de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid en op het zelfvertrouwen van de kinderen. Maar het allerbelangrijkste is misschien wel dat jonge kinderen heel veel plezier hebben in het leren van een vreemde taal!
De methode die we hierbij gebruiken heet “My name is Tom!”.
Tom komt elke maandag en vrijdag bij ons in de klas en leert ons woorden over zijn familie (my family, brother, sister, mum, daddy, grandma, grandpa, the dog, baby, boy, girl, children), maar ook de kleuren, hoe je elkaar kunt begroeten, etc.

Algemene zaken:

Eten en drinken: Iedere ochtend rond 10.00u. eten en drinken we in de kring (gezond: brood, crackers, fruit, etc.).
Wilt u het eten en drinken voorzien van de naam?
Elke woensdag eten en drinken alle kinderen water en fruit, om gezond eet-gedrag te bevorderen.
Natuurlijk mag dit ook de overige dagen meegenomen worden.
Overblijven: Wanneer uw kind gebruik gaat maken van de overblijf kan dit doorgegeven worden aan Patricia Nijssen. Dit kan via de email nijssen111@hotmail.nl of een appje naar telefoonnr. 06-36506742
De prijzen: 1 x is € 2,- /5 x €9,00/10 x €18/20x €36,-
In de hal bij de hoofdingang hangt er een grijze brievenbus, wanneer u een kaart wilt aanschaffen kunt u een geldenvelop (dichtgeplakt) voorzien van naam en groep in deze brievenbus deponeren
Digibord: We gebruiken het digibord op allerlei manieren en bij verschillende lessen
Ziekte: dit kunt u via de Parro-app doorgeven voor 9.00uur s.v.p. , want na negenen nemen we contact met u op.
Afscheid bij het brengen: De leerkrachten halen de kinderen om 8.20 uur op en nemen hen mee naar binnen. Als een kind in het begin snel moe is, mag het `s middags wel eens thuisblijven.
Telefoonnummers: We willen graag alle telefoonnummers en emailadressen, zodat u, in geval van nood, voor ons altijd te bereiken bent. Dus ook mobiel, werk, oppas, etc.
Vergeet u niet bij verandering van een mob.nr. dit ook aan ons door te geven?!!!
Speelgoedochtend: elke vrijdagochtend vóór iedere vakantie is het speelgoeddag. Wilt u er op toe zien dat erg waardevolle en hele kleine spullen thuis blijven? Op de overige dagen mogen de kinderen geen speelgoed meenemen!
Boekruilen: We hebben een bibliotheek in de school. De boekenbak voor de thuisboeken staat op de gang. Ook kunnen de kinderen via school GRATIS lid worden van de bibliotheek!
Laarzen: een hele dag op laarzen lopen is niet fijn, dus wilt u uw kind dan pantoffels meegeven of uw kind mag de gymschoenen aan.
Verjaardag: bij verjaardagen mag uw kind trakteren. Dit mag snoep zijn, maar een gezonde traktatie wordt zeer op prijs gesteld.
Ophalen van uw kind: bij goed weer wacht u buiten, het liefst binnen de hekken, op uw kind. We staan per groep op een vaste plek. Wilt u uw kind hier halen, zodat de leerkracht ziet dat het kind is opgehaald! Bij regen kunt u in de gang wachten. Wanneer u niet op tijd kunt zijn wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht( indien mogelijk).
Hulpouders: ieder jaar zijn er activiteiten waarbij we de hulp van ouders nodig hebben. We hopen ook dit jaar weer voorlees-/computer-/spelletjes-ouders te mogen begroeten. Dit hoeft echt niet elke week, maar in overleg met de leerkracht is er wel iets af te spreken. Uw kind zal het zeker waarderen!

Zijn er vragen, twijfels of onduidelijkheden dan bent u altijd welkom, het liefst na 12.00 uur/ 15.15 uur.

We hopen dat uw kind(eren) fijne en leerzame jaren op de Bron zal/zullen hebben!

 

Samen met Pompom en Loulou leren we letters en cijfers.