Groep 1a/2a

Informatie van groep 1a/2a over het schooljaar 2018-2019

Begin van de dag

We beginnen in de kring. De kinderen komen binnen en zoeken hun stoel. Daarna begint het kringgesprek. We benoemen de dag, datum, maand en de hulpjes plakken de weerkaarten op de weekkalender. Een aantal kinderen krijgt de vertelbeurt, de andere kinderen luisteren dan.  

Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. De (digitale)kleurenposter laat zien welk thema in een bepaalde periode actueel is.

Speel-/werkles: wanneer we beginnen met de speel-/werkles kiezen de kinderen zelfstandig wat ze deze les gaan doen vanaf het planbord. Ieder kind heeft zijn/haar eigen naamkaartje en kan het daar ophangen waar hij/zij deze les wil spelen/werken.

De kinderen doen iedere week één of meerdere verplichte opdrachten (dit noemen wij werken). Dan kunnen ze dus niet zelf kiezen en staan de namen al op het planbord. Groep 2 maakt meer opdrachten dan groep 1.

Portfolio: in deze mappen komen werkbladen, knutselwerkjes, etc. van de leerlingen. Dit is om de ontwikkeling van ieder kind te kunnen volgen. Deze gaat aan het einde van het schooljaar mee naar huis.

Rapport: alle vaardigheden die beheerst worden houden we van elk kind bij. Dit rapport krijgen de kinderen twee keer in het jaar mee.(febr./juli). Er zijn ook twee keer in het schooljaar 10-minuten gesprekken. (november en februari n.a.v. het rapport) Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van uw kind nemen we eerder/ vaker contact met u op.

Computers: de kinderen spelen zoveel mogelijk educatieve spelletjes op de computer.

Binnen spelen: wanneer het slecht weer is en we niet naar buiten kunnen, spelen we in het speellokaal. We willen het speellokaal schoonhouden door de kinderen niet op buitenschoenen te laten spelen, maar op gympen (met klittenband/elastiek). Deze bewaren we in hun la.

Buiten spelen: belangrijk voor de sociale-, motorische-en taalontwikkeling. Bij voorkeur laten we de kinderen buiten spelen, omdat ze dan zonder voortdurende leiding kunnen spelen( de leerkracht is wat meer op afstand, maar wel altijd op het plein).

Kringgesprekken: we praten tijdens de kringgesprekken over emoties, ervaringen waarbij gevoelens een rol spelen. Dit is van belang voor een evenwichtige sociaal- emotionele ontwikkeling. Ook doen we regelmatig toneelstukjes, zodat ze spelenderwijs verschillende emoties uitspelen.

Rekenen: tellen, synchroon tellen, cijfersymbolen, plaats in de getallenlijn, enz.

Taal: fonemisch bewustzijn: rijmen, voorlezen, met letters spelen, voorwerpen benoemen, woordjes hakken/plakken (D-A-K…DAK) enz.

Ruimtelijk: bewegen op muziek, bal spelletjes, verschillende houdingen aannemen, enz.

Algemeen: herkennen links/rechts, achternaam/adres, wat is er weg, enz.

Allerlei begrippen op het gebied van:

ruimte; in, uit, voor, achter, hoog, laag, ver, dichtbij.

kleuren; kleuren herkennen (in welke groep zit jij?) en benoemen.

hoeveelheden; leeg, vol, dun, dik, smal, breed en de cijfers.

vormen; cirkel, vierkant, rechthoek, enz.

tijd; dagen van de week (om dit goed te kunnen onthouden gekoppeld aan een kleur), morgen, gisteren, straks, nu, dadelijk, de seizoenen

Vaardigheden: alle bovengenoemde vaardigheden worden ook ontwikkeld tijdens het spelen in de thema-hoeken en door het werken met ontwikkelingsmateriaal.

De methode die we gebruiken is Schatkist 3. 

De methode die we voor schrijven gebruiken is Pennenstreken.

De methode die we voor rekenen gebruiken is Schatkist rekenen/Alles telt

Hier zijn we dagelijks op speelse wijze mee bezig, want voor kleuters geldt nog steeds; “Mijn spelen is leren; mijn leren is spelen”.

Engels op CBS de Bron

Jonge kinderen leren een vreemde taal heel gemakkelijk en spelenderwijs. Een nieuwe taal leren heeft een goede invloed op de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid en op het zelfvertrouwen van de kinderen. Maar het allerbelangrijkste is misschien wel dat jonge kinderen heel veel plezier hebben in het leren van een vreemde taal! De methode die we hierbij gebruiken heet “My name is Tom!”.

Tom komt elke maandag en vrijdag bij ons in de klas en leert ons woorden over zijn familie (my family, brother, sister, mum, daddy, grandma, grandpa, the dog, baby, boy, girl, children), maar ook de kleuren, hoe je elkaar kunt begroeten, etc.                                       

Algemene zaken

Zending: iedere dinsdagochtend staat er een spaarpot in de klas waar de kinderen geld in kunnen doen. We sparen voor een school in Kameroen.

Eten en drinken: Iedere ochtend rond 10.00u. eten en drinken we in de kring (gezond: brood, crackers, fruit, etc.). Wilt u het eten en drinken voorzien van de naam?

Elke woensdag eten en drinken alle kinderen water en fruit, om gezond eet-gedrag te bevorderen. Natuurlijk mag dit ook de overige dagen meegenomen worden.

Overblijven: bij de klassendeur hangt een lijst waarop u kunt invullen wanneer uw kind overblijft en wanneer hij/zij naar de B.S.O. gaat. De B.S.O. doet dit niet!

Als u meerdere keren van de overblijf gebruik wilt maken kunt u een kaart kopen bij Consuelo.

Het eten/drinken voor de overblijf gaat in de blauwe/witte mandjes op de kast in de gang. Consuelo brengt dit naar de koeling.

Digibord: we gebruiken het digibord op allerlei manieren en bij verschillende lessen.

Ziekte: dit kunt u telefonisch of via een appje doorgeven voor 9.00u.  s.v.p. , want na negenen nemen we contact met u op.

Afscheid bij het brengen: ouders mogen hun kind de eerste tijd in de klas brengen. Als het kind gewend is dan kan er op de gang afscheid worden genomen. Als een kind in het begin snel moe is, mag het `s middags wel eens thuisblijven.

Telefoonnummers: We willen graag alle telefoonnummers, zodat u, in geval van nood, voor ons altijd te bereiken bent. Dus ook mobiel, werk, oppas, etc.

Vergeet u niet bij verandering van een mob.nr. dit ook aan ons door te geven?!

Speelgoedochtend: elke vrijdagochtend vóór iedere vakantie is het speelgoeddag. Wilt u er op toe zien dat erg waardevolle en hele kleine spullen thuis blijven? Op de overige dagen mogen de kinderen geen speelgoed meenemen!

Voorlezen door ouders: iedere eerste dinsdag van de maand mag er door ouders voorgelezen worden in de kring.

Boekruilen: we hebben een bibliotheek in de school. De boekenbak voor de thuisboeken staat op de gang. Ook kunnen de kinderen via school GRATIS lid worden van de bibliotheek!

Laarzen: een hele dag op laarzen lopen is niet fijn, dus wilt u uw kind dan pantoffels meegeven of uw kind mag de gymschoenen aan.

Verjaardag: bij verjaardagen mag uw kind trakteren. Dit mag snoep zijn, maar een gezonde traktatie wordt zeer op prijs gesteld. De jarige mag na de pauze de groepen 1, 2 en 3 (evt. broers/zussen) bezoeken.  

Ophalen van uw kind: bij goed weer wacht u buiten, het liefst binnen de hekken, op uw kind. We staan per groep op een vaste plek. Wilt u uw kind hier halen, zodat de leerkracht ziet dat het kind is opgehaald! Bij regen kunt u in de gang wachten. Wanneer u niet op tijd kunt zijn wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht( indien mogelijk).

Hulpouders: ieder jaar zijn er activiteiten waarbij we de hulp van ouders nodig hebben. We hopen ook dit jaar weer voorlees-/computer-/spelletjes-ouders te mogen begroeten. Dit hoeft echt niet elke week, maar in overleg met de leerkracht is er wel iets af te spreken. Uw kind zal het zeker waarderen!

Klasbord: op C.B.S.de Bron maken we gebruik van Klasbord: een gebruiksvriendelijke en veilige manier van communiceren met ouders en/of betrokkenen. Er worden regelmatig foto’s, berichtjes of activiteiten in de klas op geplaatst.

Zijn er vragen, twijfels of onduidelijkheden dan bent u altijd welkom, het liefst na 12.00 uur/ 15.15 uur.

We hopen dat uw kind(eren) fijne en leerzame jaren op de Bron zal/zullen hebben!

Marsha Hack en Anneke Oole

Samen met Pompom en Loulou leren we letters en cijfers.