Ziekmelden

Procedure ziekmelden

Is uw kind ziek? Neemt u dan vóór aanvang van de lessen contact op met de leerkracht van uw kind.
Wij stellen het op prijs als u dit telefonisch wil doen. Bij geen gehoor kunt u een mail sturen naar de eigen leerkracht.
De verschillende emailadressen vindt u hier.
Een mail naar ons algemene emailadres komt namelijk niet altijd tijdig aan!

ziek-thuis