Verlofregels

De vakanties voor dit schooljaar vindt u hier. Buiten deze regeling mag de school geen extra verlof verlenen, behalve in de volgende situaties:

 • Voor de vervulling van plichten die voortvloeien uit levensovertuiging of godsdienst.
 • Vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers waardoor het onmogelijk is binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan.
  • Bij vakantieaanvragen moet een werkgeversverklaring van de betreffende ouder/verzorger worden bijgevoegd. Dit verlof moet twee maanden tevoren worden aangevraagd en kan maximaal tien dagen bedragen. Het wordt één maal per jaar verleend.
   Extra vakantieverlof, de zgn. luxe vakantie, mag niet in eerste weken na de zomervakantie worden verleend.
   Ook mag geen extra verlof (luxeverlof) worden gegeven om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan om files te vermijden.
 • Verlof in het geval van bijzonder familieomstandigheden.
  • Elke aanvraag wordt apart door de schoolleiding bekeken. De ouders/verzorgers dienen extra verlof van tevoren schriftelijk aan te vragen.

Over de toekenning van verlof van minder dan tien dagen beslist de schoolleiding en geeft daarvan een schriftelijke reactie aan de ouders/verzorgers. In geval van twijfel wordt advies ingewonnen bij externe instanties. Over het toekennen van meer dan tien dagen vakantieverlof of verlof wegens gewichtige omstandigheden beslist de leerplichtambtenaar. Dit moet ruim van tevoren worden aangevraagd. De leerplichtambtenaar beslist minimaal een maand van tevoren. De registratie van het verlof wordt in de leerlingdossiers bijgehouden.

Gebruik het hierbij gevoegde formulier om verlof aan te vragen:

aanvraagformulier-verlof-en-uitleg