Groep 7/8

Samen op weg naar de middelbare!

Groep 7 en 8 zitten dit jaar gecombineerd in één groep. In totaal 19 kinderen. We hebben de luxe om twee lokalen te kunnen gebruiken. Op dinsdag staat juf Karen voor de groep en op de andere dagen meester Peter. Ook krijgen we hulp van de onderwijsassistente.

Meer bewegen en meer muziek worden tijdens de lessen zoveel mogelijk ingezet. Door ‘bewegen’ en ‘muziek’ in te zetten krijgen kinderen de kans dingen op een andere wijze manier te leren.

Op woensdag hebben de kinderen geen gymles, maar BUDO-les. Lekker bewegen en ondertussen leren om beter voor jezelf en de ander te zorgen. Op vrijdagmiddag is er de blazersklas. Alle kinderen hebben een blaasinstrument mogen kiezen en iedere week leren ze dit instrument  in groepsvorm/orkestvorm te bespelen.

Tijdens het schooljaar worden zoveel mogelijk excursies gemaakt. Bijvoorbeeld naar een melkveehouderij, cultureel erfgoed van Hellevoetsluis, het nationaal archief, musea, maar ook een bezoek aan een beroepsorkest. Dit omdat we er van overtuigd zijn dat we door ervaren en te doen veel meer en blijvend kunnen leren dan alleen maar achter de ‘schoolbanken’.