Groep 3/4

Nieuws uit groep 3/4

In groep 3/4 zitten in totaal 12 leerlingen, en er zijn 2 juffen. Juf Netty op maandag en juf Esther op dinsdag t/m vrijdag. 

Aan het begin van de dag kunt u uw kind op het schoolplein brengen. Na de eerste bel gaat uw kind zelf met de rij naar binnen. Zo kunnen we op tijd beginnen!

Baasjes: In de klas zijn er allerlei taken uit te voeren, waaronder ook taken voor de hele groep bv: handdoeken ophangen, computerprogramma klaarzetten, licht aan- en uitdoen, jassen controleren (of ze netjes hangen), de bak met buitenspeelmateriaal naar buiten en naar binnen brengen, de prullenbak klaarzetten, de mappen netjes neerzetten, de boekenkast controleren , de kopjes wegbrengen (keukenprins of -prinses), kopiëren, de schuifwand open- en dichtschuiven, schriften uitdelen, materialen verzorgen (materialenbaas).
Voor alle taken zijn 1 of 2 kinderen de baas, die voeren het uit of houden het goed in de gaten.

Bibliotheek: Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Je mag 6 boeken meenemen en de boeken drie weken houden.
En natuurlijk hebben we de Bibliotheek op School. Elke week kunnen de kinderen een boek lenen voor op school en één voor thuis. Veel leesplezier!

Digibord: Het Digibord wordt dagelijks gebruikt ter ondersteuning van de instructie. Instructie op allerlei gebieden. Het wordt ook ingezet bij het kijken naar filmpjes die onderdeel zijn van een thema. Kinderen lezen de woorden via het Digibord met de programma’s van ‘Veilig Leren Lezen’, ‘Estafette’ en ‘Gynzy’ (zie verder).
De televisieprogramma’s gaan via het Digibord, wij kijken naar: Rekenverhalen, Rekenen met Raaf, Huisje-boompje-beestje. De liedjes worden ook vaak m.b.v. een filmpje of ondertiteling gezongen, en ook met Engelse les maken we veel gebruik van het Digibord.

Doelenwand: Op de schuifdeurenwand hangen de doelen van rekenen voor één periode bij elkaar. Op het bord worden ze met magneten vastgeplakt op het moment dat het doel in de les aan bod komt. De kinderen weten zo wat ze op die dag gaan leren. Naast het Digibord bevindt zich de spellingwand. En op de andere wanden lezen de kinderen hoe je een verhaal leest en zijn de woorden van woordenschat zichtbaar in de klas opgehangen.

Fruitdag: De woensdag. Geeft U uw kind dan iets van fruit mee s.v.p. Lust uw kind echt geen fruit geef dan een boterham mee. Natuurlijk is het wel fijn dat er op andere dagen ook zoveel mogelijk gezond wordt gepauzeerd!

Godsdienst: We volgen de methode ‘Trefwoord’ door de hele school. Via een thema komen de Bijbelverhalen aan de orde. We besteden daarnaast aandacht aan sociale talenten: hoe ga je met elkaar en de anderen om, hoe voorkom je ruzie en hoe los je het op. Tijdens de Godsdienst zingen we altijd een aantal liederen. Met ‘Trefwoord’ wordt er gewerkt vanuit thema’s. Daarbij zitten Bijbelverhalen en spiegelverhalen, liederen en platen via het Digibord. Aan het begin van de week komen we als hele school bij elkaar en vieren we het begin van de week en maken we bekend wat het thema die week is. De leerkrachten verzorgen om beurten de opening.

Gynzy: Een belangrijke site op het Digibord, veel reken- en taal verwerkingsmogelijkheden en ook sites die de instructie ondersteunen. Lezen van woordrijen, AVI-teksten, klokkijken. De verjaardagstaart waarbij de jarige een speciale taart op het bord krijgt met zijn/haar naam.

Gym: We gymmen op vrijdagochtend om 8.30 uur in de grote zaal aan de Moriaanseweg en lopen daarna samen terug naar school.
Graag zorgen voor de juiste kleding en schoeisel: korte broek, shirt en gymschoenen met lichte zool (voor buiten sportschoenen en evt. trainingspak als het wat frisser wordt). Voor meisjes mag ook een turnpakje voor de binnengym.

Lezen: De leesmethode voor groep 3 is ‘Veilig leren lezen’. Een methode met 12 kernen. De kinderen oefenen de woorden en daarnaast lezen ze ook in allerlei boeken.
De nieuwe ‘Kim’ versie heeft ook een aantal nieuwe materialen. Belangrijk nieuw element is dat de kinderen vooral zoemend moeten leren lezen, dus “kiiiiiiiiiiiiii…m – kim”. De eerste letters langer aan elkaar lezen. Ze beginnen daar overigens ook al aan bij de kleuters.
De Zoembij zit bij de nieuwe ‘Schatkist’ methode en in de nieuwe ‘Veilig Leren Lezen’ komt Zoem veel terug.
Bijvoorbeeld in het computerprogramma, daarin zit ‘de Speeltuin’, daar leren de kinderen nieuwe woorden en hun betekenis, in ‘de Dierentuin’ wordt met woorden gespeeld, en in ‘de Bieb’ komen vragen aan bod over de gelezen boeken.
Nieuw is ook de magnetische letterdoos, verder het letterbord met de verdeling korte en lange klanken , de 2-tekenklanken en de medeklinkers. Verder is nieuw ‘Veilig gespeld’, daarbij is het wel nodig dat de kinderen hakken en plakken dus “k-i-m, ik leg neer of ik schrijf kim”. Ook een hele verzameling nieuwe boeken: heel gevarieerd, informatief, leesboeken, een zoekboek.

Groep 4 kinderen hebben woorden in hun map om te lezen en ook een leesmapje met korte en langere woorden. Daarnaast oefenen we ook m.b.v. het Digibord om woorden vlot te kunnen lezen. Om de leestechniek verder te oefenen gebruiken we ‘Estafette’, dat is een leesboek en daarbij maken de kinderen naar aanleiding van het verhaal een aantal opdrachten in hun werkschrift. Verder zijn er ook kinderen die met behulp van een fotoboekje lezen (woordrijen). Belangrijk is het dat kinderen alle dagen lezen, ook na schooltijd, al is het maar een kwartier. Het vergroot de woordenschat en het leestempo groeit. Blijf uw kind ook zo lang mogelijk voorlezen, dat vergroot het leesplezier en dat is erg belangrijk.

Maatjes: In de rij naar gym, naar zwemmen of bij brandoefening lopen de kinderen op een afgesproken plaats in de rij. Wanneer ik zeg: “maatjes in de rij!” dan weten alle kinderen waar ze moeten staan.

Rekenen: We werken met de methode ‘Pluspunt’. Er komen heel veel verschillende rekenonderdelen aan bod. Tijdens de instructie laat ik de kinderen veel het wisbordje gebruiken tijdens de instructie. Tellen zowel voor als achteruit. Getallenrij en getallenlijn, waar hangt het getal. Grote/kleine getallen. Verbinden van hoeveelheden. Dobbelsteenpatronen, blokkenbouwsels. Sprongen kunnen maken op de getallenlijn. Een sprong is 10 en een hup is 1. Hiermee wordt de start gemaakt in 3 en in groep 4 is het van essentieel belang. 34 met een sprong van 10 kom ik op 44.
Geld tellen en ermee rekenen. Groep 3 hele euro’s en groep 4 alle muntjes en briefjes. Hoe geef ik terug (speel winkeltje/laat een boodschap doen/leer uw kind om te gaan met zakgeld). Ze leren klokkijken, in groep 3 de hele en halve uren en groep 4 alle mogelijke tijden zowel analoge tijd als digitale tijd (in de klas hangen/staan alle mogelijkheden).
Kinderen moeten vlot kunnen automatiseren. Kinderen leren splitsen, verdubbelen en verliefde sommen (de vrienden van 10 en de vrienden van 100). Verder leren ze ook de getalbeelden goed te schrijven, aan het eind van groep 3 moeten ze de getallen t/m 100 herkennen en kunnen schrijven en weten wat even en oneven is (in de klas hebben de even getallen aan de lijn een knijper).
Verder werken we ook veel met de vaardigheden uit ‘Met sprongen vooruit”, een extra methode die nauw aansluit bij pluspunt. Vele spelletjes rondom automatiseren en rekenen door middel van spel. Nieuw is ‘Waku’, een vogel in zijn nest die alleen nog maar sommen met het antwoord 10 weet, en met hulp van zijn vriend de sommen met andere antwoorden van de eieren in zijn nest oplost.
En we hebben, naast de getallenlijn die nu nog in de klas hangt, ook het boek met 130 bladzijden. Waar slaapt kikker, we raden met de groep: is het een getal hoger, lager, dichterbij etc. en we maken sommen met het getal.

Schrijven: We oefenen tijdens het schrijven de losse letters. Groep 3 start met het schrijven van de schrijfletters zodat ze later vloeiend aan elkaar kunnen gaan schrijven. Groep 4 moet al aan elkaar kunnen schrijven. Voor een aantal is dit nog lastig. Het blijft een kwestie van veel oefenen. Daarnaast moeten ze ook tussen de lijnen kunnen schrijven. Het tussen de lijnen schrijven begint in groep 3 en in groep 4 worden de lijnen smaller. Bovendien moeten ze ook de hoofdletters goed leren schrijven. Ik laat regelmatig schrijfoefeningen uitvoeren, hiervoor maak ik gebruik van muziek. De muziek ondersteunt de kinderen in het schrijven. Ik gebruik dit voor zowel groep 3 als 4. Er ontstaat hierdoor heel veel rust waardoor kinderen rustig en netjes kunnen schrijven op de maat van de muziek. Schrijfoefeningen en bewegingen ondersteunen het schrijfproces, een goede houding, de ligging van het papier, de ligging van je hand/arm. Leren te bewegen vanuit je pols i.p.v. je hele arm. We oefenen met de ruitenwisser. Elleboog op de tafel houden en bewegen met je arm heen en weer. De kinderen werken vooral met materiaal vanuit ‘Pennenstreken’. Voor het oefenen van de letters laat ik de kinderen de wisbordjes gebruiken.

Start van de dag: Wanneer de kinderen binnenkomen beginnen ze met lezen. Op maandag gaan er ook kinderen voorlezen bij de kleuters. Nieuw dit jaar zijn de leesmandjes, met in elk mandje verschillende boeken, zodat de kinderen regelmatig kunnen kiezen wat ze willen. Heel belangrijk voor de woordenschat!

Spreekbeurt: In de tweede helft van het schooljaar worden de spreekbeurten gehouden. De kinderen van groep 4 zijn verplicht om een spreekbeurt te houden. De kinderen van groep 3 hebben de keuze om het wel of niet te doen. Op de deur komt een intekenlijst te hangen.

Tafels: In groep 4 leren de kinderen de tafels, vooraf in groep 3 leren ze al tellen met huppen van 2 en 5. En met sprongen van 10. Daar zitten de eerste beginselen van het begrip tafels leren. De kinderen van groep 4 moeten aan het eind de volgende tafels beheersen: 0-1-2-3-4-5 en 10. Natuurlijk is het mooi meegenomen wanneer ze ook de tafels van 6, 7, 8 en 9 kennen. De tafels worden ook weer herhaald in de volgende groepen, ze komen steeds terug.
Vanuit ‘Met sprongen vooruit’ werken we ook aan het herkennen van tafelsommen, bijvoorbeeld op een schaakbord (een rij van 4 vakjes opzij en een rij met 5 vakjes omlaag is 4×5). Belangrijk bij het aanleren van de tafelsommen is ook het leren hoe zit een tafel in elkaar zit: 2+2+2+2+ 2 duurt langer dan het opschrijven van 5×2.