Groep 1/2

Onze kleuterkanjers!

De groepen 1 en 2 zitten bij elkaar. Momenteel hebben we 12 leerlingen in deze kleutergroep.
In de loop van dit schooljaar komen daar natuurlijk nog een aantal leerlingen bij, want als je 4 jaar bent mag je naar school!
Een paar weken voor de 4e verjaardag komen de nieuwe kinderen alvast een paar ochtenden wennen.

We hebben twee juffen, Juf Corina en juf Anne. We hebben altijd veel plezier met elkaar!
Hieronder kunt u lezen wat er allemaal gebeurd in onze kleuterklas.

Begin van de dag:

Door de hele school beginnen we met lezen. Kinderen van de hogere groepen komen bij ons voorlezen aan de leesgroepjes zoals u die ‘s morgens in het lokaal aantreft.

De kinderen komen binnen en gaan bij hun leesgroepje zitten zoals de namen aangeven.

Daarna gaan we in de kring zitten. Alle kinderen hebben een eigen plek in de kring met hun naam.

We zingen een gebed en nog een paar Christelijke liedjes. Daarna benoemen we de dag, datum en maand. We zingen het lied van de dagen van de week. We klappen onze naam (lettergrepen of letters). De Bijbelse methode die we gebruiken heet Trefwoord. Hierin staan liedjes, gedichten, verhalen uit de Bijbel, maar ook verhalen die gaan over dingen uit het dagelijkse leven, gevoelens etc.

We vertellen hieruit. Op maandag hebben we weekopening en vieren we met de hele school in de gemeenschapsruimte het begin van de week (behalve de eerste maandag na een schoolvakantie).

Speel-/werkles:

Wanneer we beginnen met de speel-/werkles kiezen de kinderen wat ze deze les gaan doen voor de weektaak. Ieder kind heeft zijn/haar eigen kaartje in de vorm van een afbeelding en kan het ophangen op het planbord.

Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 2 elke week hun weektaak af hebben (behalve verteltafel). De kinderen van groep 1 krijgen wat meer de ruimte. Als de weektaak af is krijgen de kinderen van groep 2 soms nog een extra taak zoals piccolo of een moeilijke puzzel.

Portfolio:

In deze multomappen komen werkbladen, knutselwerkjes, etc. van de leerlingen. Ze staan op de kapstok in de gang. Dit is om de ontwikkeling van ieder kind te kunnen volgen. Deze gaan aan het einde van het schooljaar mee naar huis.

Rapport:

Alle vaardigheden die beheerst worden houden we van elk kind bij.
De kinderen krijgen een rapport eind groep 1 en eind groep 2.
Er zijn twee keer in het schooljaar 10-minuten gesprekken waarvoor alle ouders worden uitgenodigd via de Digiduif (november en maart).
Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van uw kind nemen we eerder/vaker contact met u op.

Heeft u zelf vragen dan horen wij dit graag van u.

 Buiten spelen:

Belangrijk voor de sociale-, motorische-en taalontwikkeling. Bij voorkeur laten we de kinderen buiten spelen, omdat ze dan zonder voortdurende leiding kunnen spelen (de leerkracht is wat meer op afstand, maar wel altijd op het plein).

Binnen spelen:

Wanneer het slecht weer is en we niet naar buiten kunnen, spelen we in het speellokaal.

We gymmen voor de meisjes in een gympakje of broekje met shirt, de jongens broekje met shirt en gymschoenen van kanvas met klittenband of elastiek. We hebben allemaal een vakje op de gang om onze gymkleding op school te bewaren.

Computers:

De kinderen spelen zoveel mogelijk educatieve spelletjes op de computer. Ook werken we indien we voldoende ouders hebben met computerouders in het computerlokaal, zodat de kinderen ook individueel aandacht krijgen met bepaalde spelletjes.

Kringgesprekken:

We praten tijdens de kringgesprekken over emoties, ervaringen waarbij gevoelens een rol spelen. Dit is van belang voor een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling.

Rekenen: tellen, synchroon tellen, cijfersymbolen, plaats in de getallenlijn, enz.

 Taal: fonemisch bewustzijn: rijmen, voorlezen, met letters spelen, voorwerpen benoemen, woordjes hakken/plakken enz.

 Ruimtelijk: bewegen op muziek, bal spelletjes, op 1 been staan, enz.

 Algemeen: herkennen links/rechts, achternaam/adres, wat is er weg, enz.

Allerlei begrippen op het gebied van: ruimte: in, uit, voor, achter, hoog, laag, ver, dichtbij.

                             kleuren; kleuren herkennen en benoemen.

                             hoeveelheden; leeg, vol, dun, dik, smal, breed en de cijfers.

                             vormen; cirkel, vierkant, rechthoek, enz.

                             tijd; dagen van de week, morgen, gisteren, straks, nu, begin, eind.
Methodes:

De nieuwe methode die we gebruiken is Schatkist.

De methode die we voor schrijven gebruiken is Pennenstreken.

De methode die we voor rekenen gebruiken is Pluspunt.

Hier zijn we dagelijks op speelse wijze mee bezig, want voor kleuters geldt nog steeds:

“Mijn spelen is leren; mijn leren is spelen”

Vaardigheden:

Alle bovengenoemde vaardigheden worden ook ontwikkeld tijdens het spelen in de hoeken en door het werken met ontwikkelingsmateriaal.
 

Algemene zaken:

Zending: iedere maandagochtend staat er een potje in de klas waar de kinderen geld in kunnen doen. We sparen voor een doel dat we met de school kiezen.

Eten en drinken: Iedere ochtend rond 10.00u. eten en drinken we in de kring (gezond: brood, crackers, fruit, etc.).

Wilt u het eten en drinken voorzien van de naam?

Overblijven: De Kinderkoepel regelt het overblijven. U kunt zich daarvoor opgeven bij de Kinderkoepel.

Digibord: we gebruiken het digibord op allerlei manieren en bij verschillende lessen

Ziekte: dit kunt u telefonisch doorgeven voor 9.00u. s.v.p. want na negenen nemen we contact met u op.

Afscheid bij het brengen: ouders mogen hun kind in de klas brengen. Als het kind gewend is dan kan er sneller afscheid worden genomen. Bent u na de bel: neemt u afscheid op de gang!

Telefoonnummers: We willen graag alle telefoonnummers, zodat u, in geval van nood, voor ons altijd te bereiken bent. Dus ook mobiel, werk, oppas, etc. Vergeet u niet bij verandering van een mob.nr. dit ook aan ons door te geven?!!!

Voorlezen door ouders: Iedere ochtend mag u uw kind nog even voorlezen tot de bel gaat.

Op woensdag zijn er een aantal ouders die de leesgroepjes voorlezen in het Engels.

Boeksparen: iedere woensdag voor schooltijd kunt u in de gemeenschapsruimte boeksparen voor uw kind. U spaart dan om met de Boekenweek een boek te kunnen kopen.

Laarzen: een hele dag op laarzen lopen is niet fijn, dus wilt u uw kind dan pantoffels meegeven of uw kind mag de gymschoenen aan.

Verjaardag: bij verjaardagen mag uw kind trakteren. Indien mogelijk zoveel mogelijk gezond. De jarige mag de groepen rond. Er worden soms door de leerkracht foto’s gemaakt of u geeft uw eigen camera aan de leerkracht.

Luizenmoeders: Na iedere schoolvakantie komen de luizenmoeders alle kinderen van de school controleren op luizen. Heeft uw kind luizen dan wordt er contact met u opgenomen. Dit om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.

Ophalen van uw kind: De leerkracht komt met de kinderen naar buiten. Wanneer u niet op tijd kunt zijn wilt u dit dan doorgeven aan de school (indien mogelijk). We nemen uw kind uiteraard weer mee naar binnen tot u er bent.

 Hulpouders: ieder jaar zijn er activiteiten waarbij we de hulp van ouders nodig hebben. We hopen ook dit jaar weer voorlees-/computer-/spelletjes-ouders te mogen begroeten.

Dit hoeft echt niet elke week, maar in overleg met de leerkracht is er wel iets af te spreken. Uw kind zal het zeker waarderen!

 

We hopen dat uw kind(eren) fijne en leerzame jaren op de Bron zal/zullen hebben.

                                                              Leerkrachten groep 1/2