Digitaal onderwijs

Mee met de tijd

Moderne technologie zoals internet en mobiele communicatie zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Digitaal werken neemt dan ook een belangrijke rol in binnen onze school. Het krijtjestijdperk behoort tot het verleden en de ouderwetse schoolborden zijn vervangen door moderne digitale borden.
Elk klaslokaal heeft een eigen Digibord, het digibord helpt bij het uitleggen en verduidelijken van de leerstof. Het gebruik van beeld en geluid draagt bij aan het verhogen van de concentratie van onze leerlingen.

Onze school beschikt ook over een computerlokaal, leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen hier wekelijks computerles en leren hier veilig om te gaan met de pc. Digitale leerstof zoals spelling, rekenen en taal kunnen zowel klassikaal als individueel extra worden geoefend in het computerlokaal en in de klaslokalen.

In de bovenbouw volgen de groepen 7 en 8 de cursus blind typen van Ticken.nl. Computerlokaal
Dit is een belangrijk onderdeel om in het basisonderwijs al mee aan de slag te gaan, want als je eenmaal kunt blind typen werk je veel sneller achter de computer.
Het typen wordt dan een automatisme en al je aandacht gaat naar het werk. Dat is handig voor nu op school en zeker straks in het middelbaar onderwijs.

Ook voor de ouders behoren briefjes met mededelingen tot het verleden. Op CBS de Bron maken we gebruik van Digiduif. Een digitale communicatiedienst waarmee leraren met ouders kunnen communiceren en afspraken kunnen maken. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf de 10-minuten gesprekken inplannen wanneer het u het beste uitkomt. Alle berichten krijgt u binnen via email, de handige app en spoedberichtjes ook per sms.
Briefjes kunnen niet meer kwijtraken en zo bent u altijd op de hoogte van de nieuwste informatie over uw kind(eren) en onze school.

 Digiduif