Bewegingsonderwijs

Gymnastiek in groep 1 en 2

De kinderen van groep 1 en 2 maken voor de gymnastiekles gebruik van het speellokaal. Ze gymmen in korte broek en t-shirt (voor de meisjes eventueel een gympakje) . Gymschoenen die uw kind zelf aan en dicht kan doen (dus bij voorkeur met elastiek of klittenband) zijn in de speelzaal verplicht. De tas met gymkleding wordt per kind in een kastje bewaard en blijft dus op school. Zorgt u er wel voor, dat de naam van uw kind in of op de beide schoenen staat. En denkt u er ook aan, dat de schoenen na verloop van tijd te klein geworden kunnen zijn. Bij goed weer gaan de kinderen buiten spelen. Dit naar het oordeel van de leerkracht. Er is elke dag tweemaal bewegingsonderwijs; steeds op een wisselend tijdstip.

Gymnastiek in groep 3 t/m 8

Voor de gymnastieklessen van groep 3 t/m groep 8 maken we gebruik van het gymnastieklokaal aan de Moriaanseweg. Groep 3 en 4 gaan hier lopend heen, vanaf groep 5 gaan de kinderen (met begeleiding) op de fiets.  Uit het oogpunt van hygiëne is sportkleding voor de kinderen verplicht: een korte broek, T-shirt en sportschoenen zonder zwarte zolen. Zou u de spullen van uw kinderen willen voorzien van hun naam? De kinderen dienen de sportkleding in een tas mee te brengen op de dag, dat de gymles is. Na de gymles gaan de gymspullen weer mee naar huis.

Schoolzwemmen in groep 3 t/m 8

Vanaf november 2015 t/m juni 2016 is er een pilot geweest omtrent een andere variant van schoolzwemmen.
Reden voor deze pilot is de conclusie dat het huidige schoolzwemmen niet meer aansluit op de doelstellingen die eerder waren gesteld.
Deze pilot is in overleg met de gemeente en de betrokken basisscholen inmiddels geëvalueerd op basis van gesprekken met alle partijen inclusief een enquête onder deelnemende kinderen en ouders van deze kinderen.
De betrokken partijen die gezamenlijk een beslissing hebben genomen zijn:

 • Gemeente Hellevoetsluis
 • Directeuren basisscholen
 • Deelnemers B(estuurlijk) O(verleg) S(cholen)
 • Managementteam Sportfondsen Hellevoetsluis

Gezamenlijk is gekozen per schooljaar 2016/2017 het nieuwe schoolzwemmen in Hellevoetsluis in te voeren.
Kort de veranderingen die dit met zich meebrengt:

 • Groep 3 t/m 8 gaan verspreid over het jaar schoolzwemmen, dit zullen gemiddeld 3 lessen per klas zijn.
 • De lessen zullen minder gericht zijn op het ZwemABC en meer op survivalvaardigheden.
 • Alle kinderen worden door ouders geregistreerd, waardoor er een beter zicht is op het aantal kinderen dat geen zwemdiploma heeft.
 • Samenwerking met verenigingen Helvoetse Reddingsbrigade en JeugdDuikvereniging La Rana wordt versterkt om (water)sport te stimuleren.
 • In het kader van de Lekker Bezig beweging  wordt fietsen/lopen naar het zwembad gestimuleerd boven busvervoer.

Het nieuwe schoolzwemmen Hellevoetsluis biedt hierdoor drie grote voordelen:

 • Meer bewegingsminuten per kind
 • Meer survival gericht op praktijksituaties
 • Duidelijk overzicht aantal diploma’s onder basisschoolkinderen.

In de agenda vindt u de specifieke data van het schoolzwemmen.

Zwemles