Anglia onderwijs

AngliaEngels vanaf groep 1

Overal in onze maatschappij komen we Engels tegen en daarom is het belangrijk om de Engelse taal op een natuurlijke en geleidelijke manier te leren.
CBS de Bron is een echte Anglia school. Er worden officiële Anglia examens afgenomen op onze eigen school, vervolgens in Engeland op het Chichester College nagekeken en na enkele weken krijgt de leerling op school een erkend certificaat uitgereikt.

Aan het examen kan op 14 niveaus worden deelgenomen, dus iedereen wordt op een passend niveau ingeschreven. Onze leerlingen nemen deel aan First step (groep 4), Junior (groep 5), Primary (groep 6 ) en Preliminairy (groep 7 en 8). Afhankelijk van hun prestatie krijgen ze ‘distinction’, ‘credit’ of ‘pass’ op hun certificaat.
Per niveau wordt aangegeven wat een leerling moet beheersen. Wij werken daar gericht aan met onze leerlingen. Op die manier structureert het de ontwikkeling van het Engels. We streven ernaar onze leerlingen meerdere jaren te laten meedoen, steeds op een hoger niveau. De bijdrage voor dit examen is meegenomen in de ouderbijdrage.
Er wordt ook jaarlijks een Angliaweek georganiseerd met verschillende activiteiten.

 

Methode

Voor ons Anglia onderwijs gebruiken we de methode ‘My name is Tom’.My name is Tom
Dit is een moderne methode voor het leren van Engels en biedt een volledig doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8.

‘My name is Tom’ legt al vroeg een basis. Door in de extra taalgevoelige periode van een kind (0-7 jaar) spelenderwijs de natuurlijke taalverwerving te stimuleren hebben kinderen veel minder moeite met Engels in de hogere groepen.

‘My name is Tom’ biedt een uitdagend pakket online en offline lesmaterialen. Van eenvoudige prentenboeken met liedjes cd tot en met een online leer- en spelomgeving. De combinatie van verschillende foliomaterialen en digitale mogelijkheden biedt een afwisselend en boeiend pakket waarbij het kind mee wordt genomen in de avonturen van Tom.

Het eindniveau van ‘My name is Tom’ is stevig: Anglia – Elementary, Cito – A2. Bij de ontwikkeling van ‘My name is Tom’ is gekeken naar het gebruik van de niveaus bij Anglia. Deze zijn nauw gelieerd aan het Europese Referentie Kader (ERK).

In ‘My name is Tom’ 1-4 wordt gewerkt tot en met het niveau Junior; ‘My name is Tom’ 5-8 start met minimaal Primary en gaat door tot maximaal Elementary (A2). Vertaald naar het ERK betekent dit dat leerlingen die ‘My name is Tom’ 5-8 hebben doorlopen, een goede aansluiting op het Engelse taalonderwijs op de middelbare school hebben.

Anglia Tom